COP 27 za nami. UE i Egipt zacieśniają współpracę w zakresie przejścia na czystą energię

Na konferencji COP 27 w Szarm el-Szejk UE i Egipt poczyniły kolejny krok w kierunku zacieśnienia długoterminowej współpracy w zakresie przejścia na czystą energię, ustanawiając strategiczne partnerstwo na rzecz wodoru odnawialnego i przygotowując grunt pod sprawiedliwą transformację energetyczną w Egipcie.

Komisja Europejska, reprezentowana przez wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa i komisarza Simsona, podpisała dwustronny protokół ustaleń w sprawie strategicznego partnerstwa na rzecz wodoru odnawialnego z egipskim ministrem ds. ropy naftowej Tarekem El Mollą oraz ministrem energii elektrycznej i energii ze źródeł odnawialnych Mohammedem Shakerem El-Markabim. Podpisano również wspólne oświadczenie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)i egipską minister współpracy międzynarodowej Ranią El Mashat, w którym zapowiedziano wkład Komisji w wysokości do 35 mln euro na wsparcie egipskiej inicjatywy energetycznej – Energy Wealth Initiative.

Partnerstwo strategiczne na rzecz wodoru odnawialnego

Podpisanie protokołu ustaleń nastąpiło w następstwie wspólnego oświadczenia przewodniczącej Ursuli von der Leyen i prezydenta as-Sisiego wydanego w zeszłym tygodniu podczas COP 27. Jest to kluczowe partnerstwo w dziedzinie energii dla UE i będzie stanowić centralny element w budowaniu unijno-śródziemnomorskiego partnerstwa na rzecz wodoru odnawialnego. Obie strony postrzegają wodór odnawialny jako kluczowy czynnik redukcji emisji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, stanowiący jednocześnie okazję do współpracy przemysłowej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Protokół ustaleń posłuży jako ramy wspierania długoterminowych warunków rozwoju przemysłu wodoru odnawialnego i handlu nim w UE i Egipcie, w tym w odniesieniu do infrastruktury i finansowania. Przyczyni się on do dążenia UE do osiągnięcia 20 mln ton zużycia wodoru odnawialnego w 2030 r., jak określono w planie REPowerEU, a tym samym pomoże zmniejszyć zależność od rosyjskich paliw kopalnych. Protokół ustaleń ułatwi również inwestycje w odnawialne źródła energii i pobudzi proces dekarbonizacji w Egipcie. W szerszym ujęciu przyczyni się on do ustanowienia ram światowego, regulowanego przepisami rynku rozwiązań opartych na wodorze, w tym zharmonizowanych norm bezpieczeństwa i norm środowiskowych. Jego realizacji będzie przewodniczyć grupa koordynacyjna ds. wodoru UE-Egipt; będzie ona obejmować forum biznesowe z udziałem przedstawicieli przemysłu, organów regulacyjnych, instytucji finansowych i ekspertów.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna w Egipcie

„Energy Wealth Initiative” została uruchomiona przez rząd Egiptu i EBOR w celu wdrożenia filaru energetycznego inicjatywy „Nexus Water, Food and Energy” mającej na celu przyspieszenie realizacji nowej krajowej strategii w zakresie zmiany klimatu na 2050 r. zainicjowanej w maju 2022 r. Celem inicjatywy w dziedzinie energii jest zamknięcie 5 000 MW istniejących i nieefektywnych mocy wytwórczych opartych na gazie (co odpowiada około 5 proc. całkowitych dostaw energii elektrycznej w Egipcie) oraz ułatwienie inwestycji wspierających instalację 10 000 MW nowych mocy wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych. Jako że Egipt poszukuje partnerów międzynarodowych w celu wspierania inwestycji w infrastrukturę sieciową, wycofania z eksploatacji i likwidacji istniejących aktywów, rozwoju łańcucha dostaw oraz środków zapewniających sprawiedliwą transformację, Komisja ogłosiła, że zamierza wnieść wkład do EBOR na tę inicjatywę w postaci dotacji w wysokości 35 mln euro, w ramach planu gospodarczo-inwestycyjnego dla południowego sąsiedztwa. 

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.