O opóźnieniach w realizacji KPO i raporcie „W pół kroku. Przeciętny poziom ambicji Krajowego Planu Odbudowy ryzykiem dla jego sukcesu.” rozmawiają Patryk Białas i Maciej Sychowiec, WiseEuropa.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.