Kierownictwo Ministerstwa Klimatu w naszym regionie o jakości powietrza

Minister klimatu Michał Kurtyka wraz z wiceministrami Ireneuszem Zyską i Piotrem Dziadzio spotkali się w Śląskiem z przedstawicielami władz regionu i naukowcami z Głównego Instytutu Górnictwa w celu omówienia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Głównym tematem rozmów, które odbyły się 18 września 2020 r. w Katowicach, były programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” oraz kwestie związane z technologią CCS.

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu spotkało się z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim, by podsumować dotychczasowe działania i omówić dalsze kroki w walce ze smogiem w regionie. Istotnym elementem rozmów były rządowe programy „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”.

Jak podkreślił minister Kurtyka, zaangażowanie mieszkańców województwa śląskiego, którzy chętnie sięgają po rządowe wsparcie, odgrywa ważną rolę w walce ze smogiem w regionie.

Czyste Powietrze to program, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Ze względu na konieczność pilnej poprawy jakości powietrza program jest stale ulepszany na potrzeby właścicieli budynków mieszkalnych, organizacji pozarządowych oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska” – podkreślił szef resortu klimatu.

Ministrowie wraz z prezesem NFOŚIGW Maciejej Chorowskim i wiceprezesem NFOŚIGW Pawłem Mirowskim, a także wojewodą Jarosławem Wieczorkiem spotkali się z włodarzami Pszczyny, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem w gminie pilotażu nowej wersji programu „Czyste Powietrze” (3.0), skierowanego do gmin, gdzie problem jakości powietrza jest najbardziej znaczący. Uwzględnione w pilotażu usprawnienia programu mają służyć rozszerzeniu katalogu beneficjentów, mogących ubiegać się o dofinansowanie, o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych.

Ministerstwo Klimatu chce „w sposób szczególny wyjść naprzeciw takim gminom, jak Pszczyna, które łączą w sobie aktywność i ogromne wyzwania, jeśli chodzi o czyste powietrze – i zaproponować dodatkowe wsparcie: podwyższone korzyści finansowe dla mieszkańców tych gmin”.

To jest miasto, gmina, która szczególnie z tym problemem boryka się, ale również to jest miejsce, które wykazuje (…) ogromną aktywność” – powiedział minister Michał Kurtyka.

W tej gminie jest prawie 78 proc. gospodarstw domowych ogrzewanych piecami trzeciej, czwartej bądź nawet pozaklasowej generacji. To należy jak najszybciej zmienić, jak najszybciej poprawić jakość powietrza na terenie województwa” – podkreślił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas konferencji prasowej w Pszczynie.

***

Celem realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2018-2029.

Program „Stop Smog” finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wnioskodawcą w programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Śląski Urząd Wojewódzki

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.