Sprawiedliwa transformacja a ceny węgla

O obecnej sytuacji na rynku paliw kopalnych, jej przyczynach i skutkach oraz szansach jakie daje sprawiedliwa transformacja w tych kwestiach debatują:

  • Robert Tomaszewski, Polityka Insight,
  • Michał Tabaka, Spidersweb,
  • Arkadiusz Biernat, Gazeta Wyborcza,
  • Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie.

Spotkanie prowadzi Grzegorz Franki.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Debata odbywa się w ramach projektu stowarzyszenia BoMiasto we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Grzegorz Franki
Grzegorz Franki

Prezes Związku Górnośląskiego