Wymień swój stary piec na kocioł gazowy. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 

Urząd Miasta Żory informuje, że trwa nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Pozwólmy Miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory”.

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę/modernizację bezklasowych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz źródeł ciepła na paliwa stałe klasy nie wyższej niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory.

O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie miasta Żory po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie udziału w Projekcie pn. „Pozwólmy Miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Pozwólmy Miastu Odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory” nr UDA-RPSL.04.06.01-24-013F/21-00 z dnia 15 marca 2022 r.       

W ramach naboru uzupełniającego Wnioskodawca może skorzystać z dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła na następującą technologię:

l.p.Rodzaj wnioskowanego źródła ciepłaMax. wysokość grantu [zł]Liczba instalacji [szt.]
1Kocioł gazowy10 000,0012

Formularz wniosku o przyznanie grantu w ramach Projektu – nabór uzupełniający dostępny jest w budynku Urzędu Miasta Żory, Rynek 9, poniżej na stronie internetowej www.zory.ploraz w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zory.pl.

Nabór wniosków trwa od 26 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9, pokój 103 (wejście boczne C – od strony parkingu za Urzędem Miasta).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zarządzania Energią, pod numerem tel. 32 43 48 138 lub mailowo: zze@um.zory.pl.

Urząd Miasta Żory

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.