Mikołów z najwyższym dofinansowaniem w kraju

Mikołów – ogród życia. To dobrze znane mieszkańcom hasło promocyjne. Najbardziej rozpoznawalnym znakiem Mikołowa jest właśnie Śląski Ogród Botaniczny. Z kolei włodarze mają ambicje uczynić miasto miejscem, w którym kwestie ochrony środowiska są traktowane co najmniej na równi z inwestycjami i rozwojem, o ile nie silniej. Współpraca na linii Urząd – Ogród Botaniczny przyniosła właśnie wymierny efekt w postaci blisko 10 000 000 złotych, pozyskanych na inwestycje z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury.

Droga do tak pokaźnej dotacji nie była łatwa, ale właśnie konsekwencja i upór zostały właściwie nagrodzone. W sierpniu 2020 Mikołów – ogród życia i Śląski Ogród Botaniczny po miesiącach intensywnych przygotowań złożyły wniosek o dofinansowanie szeroko zakrojonego projektu ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze Norweskie). – Dziesiątki godzin pracy nad projektem, analizy i szukanie właściwych rozwiązań zostały docenione. To właśnie nasze miasto otrzymało najwyższą kwotę dofinansowania w kraju (dokładnie 9 925 821,39 złotych, a cały projekt (wraz z naszym wkładem własnym) ostatecznie wyniesie aż 11 677 437 złotych – mówi Mateusz Handel zastępca burmistrza, koordynator projektu.

Zadanie jest rozległe i zawiera wiele poddziałań, a wszystkie będą w pozytywny i ekologiczny sposób oddziaływać zarówno na tereny miasta jak i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów wzbogaci się między innymi o:

– zielone przystanki – w 4 lokalizacjach stanie 5 wiat przystankowych, a tereny wokół nich pokryte zostaną roślinnością – pozwoli to obniżyć temperaturę, zniwelować tzw. wyspy ciepła, poprawiając przy tym jakość powietrza i mikroklimat. Zielone wiaty pomogą również w retencji wód opadowych,

– częściowo zacienioną płytę rynku – dzięki nasadzeniu 17 drzew i niezbędnemu systemowi nawadniania,

– ścieżkę rowerową od Mokrego wzdłuż Śląskiego Ogrodu Botanicznego do Bujakowa,

– błękitno-zielone zmiany w Parku Planty – nawierzchnia alejek wymieniona zostanie na mineralną, przyjazną środowisku, odtworzone zostaną krzewy wokół alejek, zrekultywowany będzie staw przy basenie, zamontowana fontanna napowietrzająca na odnowionym niedawno stawie przy Dużych Plantach,

– powstaną Park Kieszonkowy na ul. Bandurskiego i Park Trzech Pokoleń,

– zielony parking przy Starostwie Powiatowym,

– łąka kwietna na Wygodzie,

– ogród deszczowy przy ul. Krawczyka,

– rabatę z miododajnych roślin na deptaku za Strażą Pożarną,

– lepiej wykorzystana będzie energia słoneczna – w mieście pojawią się tzw. zielone ładowarki i lampy wykorzystujące odnawialne źródła energii,

Sporo będzie się dziać również na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego:

– system retencji wód zostanie odnowiony i wzmocniony, zagospodarowane będą wody deszczowe, wzmocniona zostanie bioróżnorodności w przestrzeni ŚOB,

– przebudowany zostanie parking – nowy z zieloną przepuszczalną nawierzchnią, filtrować będzie wody opadowe,

– system zagospodarowania wód deszczowych zasilany będzie panelami fotowoltaicznymi,

– fragment Ogrodu zmieni się w zieloną, terenową salę edukacyjną,

– w okolicach placu zabaw nad chodnikami pojawią się pergole, obniżając odczuwalną temperaturę,

– przywrócona zostanie pojemność retencyjna i walory krajobrazowe XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem.

– Wszystkie wymienione zadania wykonywane będą etapami. Gotowe mają być przed zakończeniem 2023 roku. Zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Śląskim Ogrodzie Botanicznym powstały zespoły do pracy nad projektem, a ja osobiście będę koordynował ich prace – tłumaczy Mateusz Handel. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wszystkie nasadzenia oraz inwestycje w retencje wód, pomogą nam niwelować skutki ocieplania klimatu. Miasto myślące o ekologii to miasto przyjazne, zarówno dla mieszkańców jak i całego ekosystemu – dodaje Handel.

UM Mikołów

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.