Wsparcie cudzoziemców w piekarskim Urzędzie Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach – Liderem Projektu oraz 29 Powiatowymi Urzędami Pracy województwa śląskiego realizuje projekt pn. „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ Województwa Śląskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.299.996,80 zł, z czego każdy z realizatorów dysponuje środkami w wysokości 43.333,22 zł. Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

W ramach realizowanego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich  obejmie wsparciem 10 obywatelek Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach projektu dla uczestniczek zostaną zorganizowane szkolenia zawodowe i branżowe z języka polskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zawodowych lub branżowych z języka polskiego prosimy o kontakt:
Agata Hołowacz –  32 288 69 73 wew. 120
Katarzyna Knosała –  32 288 69 73 wew. 105
mail: sekretariat@puppiekary.pl

Повітова служба зайнятості в Піеках-Силезських у партнерстві з Воєводським бюро зайнятості в Катовіце – керівником проекту та 29 повітовими службами зайнятості Сілезського воєводства реалізує проект під назвою «Підтримка іноземців з боку ДСЗ Сілезького воєводства».

Загальна вартість проекту становить 1 299 996,80 злотих, з яких кожен підрядник має кошти в сумі 43 333,22 злотих. Програма реалізовуватиметься до 31 грудня 2022 року.

У рамках проекту Повітова служба зайнятості в Піекарах-Сленських підтримає 10 громадян України, зазначених у ст. 2 пункт 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. В рамках проекту для учасників буде організовано професійне та галузеве навчання польською мовою. Якщо ви зацікавлені в участі в професійному або галузевому навчанні польською мовою, будь ласка, звертайтеся:

Agata Hołowacz – 32 288 69 73 доб. 120
Katarzyna Knosała – 32 288 69 73 доб. 105
пошта: sekretariat@puppiekary.pl

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.