Atak Rosji. Nagrania z Ukrainy

Nad ranem Rosja rozpoczęła agresję na Ukrainę.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.