Wojna w Ukrainie: ochrona kobiet przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym

Parlament wzywa UE do ochrony kobiet uciekających z Ukrainy przed przemocą i handlem ludźmi oraz do zapewnienia im dostępu do podstawowych usług zdrowotnych.

  • Posłowie do PE zdecydowanie potępiają stosowanie przemocy seksualnej i przemocy związanej z płcią jako narzędzia walki
  • Dostęp do podstawowych praw i świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego powinien być zapewniony we wszystkich krajach przyjmujących i tranzytowych UE.
  • 90% uchodźców uciekających z Ukrainy to kobiety i dzieci

W przyjętej w czwartek rezolucji posłowie 462 głosami do 19 i przy 89 wstrzymujących się zdecydowanie potępiają stosowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć jako broni wojennej. Wyrażają głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą doniesień o handlu ludźmi, przemocy seksualnej, wyzysku, gwałtach i nadużyciach, których ofiarami padają kobiety i dzieci uciekające z Ukrainy.

Posłowie podkreślają, że w ośrodkach dla uchodźców należy uwzględniać specyficzne potrzeby kobiet i dziewcząt, a mechanizmy składania skarg powinny być im natychmiast udostępniane w językach i formatach zrozumiałych dla wszystkich. Państwa członkowskie i UE powinny szybko zidentyfikować i ścigać sieci handlu ludźmi czerpiące zyski z wykorzystywania seksualnego kobiet uchodźczyń. Parlament wzywa również kraje UE do zapewnienia bezpiecznego i skoordynowanego transportu między państwami członkowskimi.

Zapewnienie dostępu do podstawowych usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nimi praw

Posłowie wzywają UE oraz wszystkie kraje przyjmujące i tranzytowe do zapewnienia dostępu do praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRHR), w szczególności antykoncepcji awaryjnej i aborcji, w tym dla ofiar gwałtu, a także opieki położniczej. W odniesieniu do kobiet, które nadal przebywają na Ukrainie, Parlament wzywa UE do wykorzystania wszelkich dostępnych środków i funduszy, aby zaspokoić ich potrzeby w zakresie SRHR, a także do wysłania na Ukrainę i do krajów przyjmujących w ramach pakietów i konwojów humanitarnych zestawów „godnościowych”, w tym środków antykoncepcyjnych i zestawów zdrowia reprodukcyjnego.

Aby ułatwić uchodźczyniom integrację w krajach przyjmujących, posłowie chcą jak najszybciej zapewnić im dostęp do rynku pracy i postulują wprowadzenie specjalnych programów i kursów językowych, a także dostępu do opieki nad dziećmi.

Cytat

Kontekst

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNCHR) poinformowała, że ponad 5,5 miliona uchodźców – 90% z nich to kobiety i dzieci – uciekło z Ukrainy od momentu rozpoczęcia inwazji rosyjskiej 24 lutego. Kolejne 7,1 miliona osób zostało przesiedlonych wewnętrznie na terenie Ukrainy, w tym kobiety i dzieci wymagające opieki medycznej.

Parlament Europejski

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.