OZE to bezpieczeństwo, ale co z łańcuchami dostaw?

O Odnawialnych Źródłach Energii jako szansie na bezpieczeństwo energetyczne oraz o łańcuchach dostaw energii w rozmowie Patryka Białasa i Łukasza Dobrowolskiego, Climate Strategies Poland.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.