Przyjęcie uchodźcy – jak złożyć wniosek?

40 zł za osobę dziennie to kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wnioski o wypłatę w Gliwicach przyjmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni (licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP) za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przybyła na terytorium naszego kraju z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Świadczenie to wypłacane jest z dołu.

Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie zaktualizowano 29 kwietnia w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000941.

Wypełnione wnioski w  Gliwicach można składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, tel. 32/239-11-19, zgm@zgm.gliwice.eu):

  • osobiście od poniedziałku do środy między godz. 7.30 a 15.30, w czwartki od godz. 7.30 do 17.00, w piątki między godz. 7.30 a 14.00;
  • wysyłać pocztą tradycyjną albo na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opublikował szczegółowy poradnik, jak prawidłowo złożyć wniosek.

UM Gliwice

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.