Częstochowa: Tymczasowy kwaterunek osób z Ukrainy

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM opracował procedurę dotyczącą zakwaterowania w Częstochowie osób z Ukrainy.

  1. Згiдно затвердженої в країні процедури бiженцi, перщ за все, повинні подзвонити на загально польську інфолінію (+48 226481111; +48 604932969; +48 505700701) або звернутися до одного з пунктів прийому, де отримають необхідну інформацію.
  2. У випадку скерування до міста Ченстохова, біженці повинні прибути до «Пункту прийому та направлення на тимчасове проживання», що знаходиться у Ченстохові за адресою: вул. Ogrodowa 24/44 (Карітас Ченстоховської архиєпархії).
  3. Після прибуття біженці заповнюють відповідні документи – картку, що складається з частини А та частини Б.
  4. У пункті прийому біженці отримають їжу та пакет з необхідними миючими засобами (так званий стартовий пакет).
  5. Після виконання всіх формальностей (перевірки та підписання картки працівником Управління та залишення її частини А) біженці направляються до місця проживання – вони будуть перевезені засобами зв’язку, організованими Службою пункту прийому.
  6. Після прибуття до закладу поселення біженець залишає на рецепції і частину Б картки, яка є підставою для його проживання.
  7. По карткам (частина Б), залишеним на рецепції закладу, щодня буде вивірятися список людей, які поселяються мерією; списки надсилатимуть до Urzędu Wojewódzkiego ( Воєводського Управління).
  8. Біженці матимуть повний пансіоном у відповідних закладах.

Poniżej wersja w języku polskim:

1. Uchodźca – zgodnie z przyjętą w kraju procedurą – powinien w pierwszej kolejności zadzwonić na ogólnopolską infolinię (nr +48 226481111, +48 604932969,+48 505700701) lub zgłosić się do jednego z punktów recepcyjnych, gdzie otrzyma pomocne informacje.
2. W przypadku skierowania do miasta Częstochowy uchodźcy powinni zgłosić się do „Punktu przyjęcia i skierowania do tymczasowego miejsca zakwaterowania” zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 24/44 (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej).
3. Po przybyciu uchodźca wypełnia stosowne dokumenty – kartę składającą się z części A i części B.
4. W punkcie przyjęcia uchodźcy będą mogli otrzymać posiłek oraz paczkę z niezbędnymi środkami czystości (tzw. pakiet startowy).
5. Po dopełnieniu wszelkich formalności (weryfikacji i podpisaniu przez pracownika Urzędu karty i pozostawieniu jej części A) uchodźcy są kierowani do miejsca zakwaterowania – będzie istniała możliwość przetransportowania ich środkami komunikacyjnymi organizowanymi przez punkt.
6. Po stawieniu się w miejscu zakwaterowania uchodźca zostawia w recepcji część B karty, która jest podstawą do jego zakwaterowania.
7. Na podstawie pozostawianych kart w recepcji obiektu weryfikowana będzie lista osób zakwaterowanych przez Urząd Miasta. Lista będzie codziennie przekazywana do Urzędu Wojewódzkiego.
8. W wytypowanych obecnie obiektach uchodźcy będą mieli zapewnione pełne wyżywienie.

UM Częstochowa

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.