Pogrzeby górników z kopalni Pniówek i Zofiówka. Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni wsparcie rodzinom ofiar

W tym tygodniu zakończyły się uroczystości pogrzebowe górników, którzy zginęli w kopalniach Pniówek i Ruchu Zofiówka. „Rodziny ofiar i poszkodowani nie zostają sami, mogą liczyć na pomoc i wsparcie”, zapewniają przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz kierownictwa kopalni Zofiówka i Pniówek pomagają w załatwianiu formalności związanych między innymi z ubezpieczeniami, odszkodowaniami czy sprawami socjalnymi. To zapewnienia spółki dotyczące pomocy dla rodzin ofiar, które zginęły w wyniku tragedii we wspomnianych zakład ach węglowych. „Pracownicy obu zakładów są w ciągłym kontakcie z rodzinami poszkodowanych. Zarząd JSW podjął decyzję o umorzeniu poszkodowanym górnikom należnych części deputatu węglowego oraz wypłaty rodzinom odprawy pośmiertnej niezależnie od świadczenia ubezpieczyciela”, podaje spółka. „Nie zapominamy o rodzinach dotkniętych tragedią w Pniówku i Zofiówce. Naszym obowiązkiem jest otoczenie ich opieką nie tylko w czasie trwania akcji ratowniczej, ale również teraz, kiedy trzeba załatwiać sprawy formalne. Zarząd JSW, dyrekcje kopalń, prezesi spółek zależnych zrobią wszystko, aby ten proces przebiegał sprawnie, bez zbędnej zwłoki, z jak najmniejszym obciążeniem dla rodzin”, mówi Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Rodziny poszkodowanych mają mieć możliwość skorzystania z uproszonej procedury realizacji świadczeń przysługujących z tytuł ubezpieczenia grupowego dla pracowników Grupy JSW. PZU Życie umożliwi im także wypłatę zaliczki świadczeń z tytułu „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków” jeszcze na etapie leczenia. „Również towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk wprowadziło specjalny, uproszczony tryb likwidacji szkód zgłoszonych z Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Polega między innymi na przyznaniu świadczenia w ciągu 3 dni roboczych na podstawie niezbędnych dokumentów. Towarzystwo wprowadziło też zasadę zaliczkowej wypłaty świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, pomimo niezakończonego jeszcze procesu leczenia. Wszystkie te działania pozwolą znacząco przyspieszyć proces wypłaty świadczeń oraz wesprzeć opieką poszkodowanych i ich rodziny”, podaje spółka.

JSW informuje, że PZU Życie oferuje również możliwość zorganizowania dwutygodniowego turnusu terapeutyczno-wypoczynkowego dla dzieci poszkodowanych górników. Taki wyjazd zostałby przygotowany przez stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci” w nadmorskim ośrodku pod Kołobrzegiem albo stowarzyszenie „Siemacha” w ośrodku pod Tarnowem. „To placówki specjalizujące się w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, które utraciły stabilizację rodzinną. W trakcie turnusu uczestnicy będą mieć zapewnioną opiekę psychologa, zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Wszystkie formy pomocy są całkowicie bezpłatne”, podaje spółka.

Dla zdrowia psychicznego ,spółka JSU wyszła też z inicjatywą zorganizowania w swoim ośrodku w Zakopanem wypoczynku rodzin poszkodowanych górników. „Wsparcie dla rodzin zadeklarowali również niektórzy kontrahenci JSW, m.in. Voestalpine z Austrii. Rodziny mogą również liczyć na wsparcie Fundacji Rodzin Górniczych, która zorganizowała specjalną zbiórkę pieniędzy na rzecz rodzin ofiar poszkodowanych w katastrofach w kopalni Pniówku i w Ruchu Zofiówka”, podaje JSW.

Przypomnijmy, że w kopalni Pniówek, gdzie pod koniec kwietnia doszło pod ziemią do licznych wybuchów, zginęło łącznie dziewięć osób. Na razie wstrzymano akcję ratowniczą z uwagi na trudne i niebezpieczne warunki w miejscu zdarzenia, ale wciąż nie odnaleziono siedmiu zaginionych pracowników. Akcja ma zostać wznowiona, gdy tylko będzie to możliwe. Z kolei w kopalni Zofiówka, gdzie doszło do potężnego wstrząsu, zginęło łącznie dziesięciu górników.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.