Sosnowiec: Dofinansowanie do zakupu pompy ciepła – rusza nabór uzupełniający

W okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający na uczestników projektu w zakresie zakupu i  montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (Pompa ciepła powietrzna pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW).

Szacunkowy, wymagany wkład własny mieszkańca to 2 425 zł, przy założeniu 8% podatku VAT dla  budynków o powierzchni do 300 m2.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE. W naborze nie mogą zostać zgłoszone budynki/budowle, w których jest zarejestrowana bądź prowadzona działalność gospodarcza.

By mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany na listę podstawową i rezerwową niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ekologii w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14, parter, pokój 5A. O  możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała kolejność składanych deklaracji.

Każdy mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do projektu, będzie indywidualnie (telefonicznie) poinformowany o tym fakcie.

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod numerem telefonu: 32 2960 864 oraz 32 2960 410.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania

Gmina Sosnowiec, jako jedna z sześciu gmin, otrzymała dofinansowanie na projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach RPO WSL 2014-2020.

Urząd Miasta Sosnowiec

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.