Sosnowiec: Drogowe umowy w ramach Budżetu Obywatelskiego podpisane

Największy zakres robót obejmuje budowa parkingu przy ul. Wawel.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową ogólnodostępnych miejsc postojowych, utwardzeniem przyległego terenu oraz utworzenie terenów zielonych przy ulicy Wawel w Sosnowcu. – To dość newralgiczne miejsce w okolicy dużego osiedla mieszkaniowego.  Obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6, wielospecjalistyczna przychodnia oraz Sąd Pracy. Budowa parkingu w pełni tego słowa znaczeniu w tym miejscu na pewno ucieszy zarówno mieszkańców jak również osoby, które korzystają na tym terenie z miejsc użyteczności publicznej – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Koszt inwestycji, za którą odpowiedzialna jest firma VARMONT BIS Sp. z o.o. to prawie 400 tys. zł.

Wspominana wyżej firma przeprowadzi także remont chodników na osiedlu Juliusz. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących chodników wzdłuż ul. Czołgistów na łącznej długości ok. 250 metrów. W tym przypadku koszt to 175 tys. zł.

Kolejne zadania to przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy. Za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w tym miejscu, m.in.: przebudowę chodnika prowadzącego od ul. Hubala Dobrzańskiego w stronę szkoły odpowiada Zakład Usługowy „JAMPICH”. Koszt to niemal 200 tys. zł.

Natomiast prawie 170 tys. zł wyniesie rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21. Prace w tym miejscu obejmują m.in.: utwardzenie terenu, stworzenie strefy odpoczynku i relaksu dla mieszkańców – wymiana ławek oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Prace przeprowadzi „AB” Andrzej Bąk Zakład Usługowo Budowlany.

Wśród zadań jest także budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej” na odcinku od ul. Obwodowej do ul. Stefana Starzyńskiego oraz remont chodników przy ul. Saperów.

W sumie sześć zadania, nad którymi nadzór ma Miejski Zakład Usług Komunalnych to koszt nieco ponad milion złotych.

Urząd Miasta Sosnowiec

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.