Radlin zawalczy o neutralność klimatyczną

Radlin znalazł się w gronie uczestników programu LeadAIR. To program poświęcony neutralności klimatycznej, ochronie powietrza, polityce energetycznej miast oraz zrównoważonemu rozwojowi. Oprócz Radlina w gronie uczestników znalazły się m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Tychy czy nasi sąsiedzi z Rybnika.

Program opiera się na pracy zespołu ekspertek i ekspertów w dziedzinie energetyki i ekologii, którzy samorządom i liderom lokalnym wprowadzać innowacje poprawiające jakości powietrza.

– Kształtujemy odważnych, autentycznych liderów gotowych do budowania odpowiedniego środowiska pracy i organizacji, których zadaniem będzie skuteczna walka o czyste powietrze – czytamy w komunikacie organizatorów programu.

Czerpiąc z doświadczeń innych miast i wiedzy ekspertów Miasto Radlin może podjąć realne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, co jest niezmiernie istotnym tematem w kontekście zmian zachodzących aktualnie w systemie zaopatrzenia w ciepło systemowe mieszkańców Radlina.

Przypomnijmy, iż obecnie źródłem ciepła systemowego w Radlinie jest Elektrociepłownia Marcel, której działalność dobiega końca ze względu na zaostrzone wymogi norm emisyjnych. Na terenie Koksowni Radlin JSW KOKS S.A. realizuje inwestycję budowy nowego bloku energetycznego Elektrociepłownia Radlin, który będzie nowoczesnym źródłem ciepła opalanym gazem koksowniczym.

W celu wyprowadzenia ciepła z powstającego bloku energetycznego do miejskiej sieci ciepłowniczej, konieczna jest budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej, którą wykonać ma spółka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., co zostało potwierdzone porozumieniem zawartym w dniu 25 września 2019r. Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy takimi podmiotami jak : Polska Grupa Górnicza S.A., PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., JSW KOKS S.A. i Miasto Radlin. Od 2019 r trwa praca zespołu powołanego w celu koordynacji prac poszczególnych spółek, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców Radlina i obiektów użyteczności publicznej.

Udział w programie LeadAir być może pozwoli uzyskać odpowiedzi na nurtujące od dłuższego czasu pytania związane z ewentualną rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie Miasta. Główną platformą wymiany informacji i dobrych praktyk będzie prawie roczny cykl szkoleniowy, w którym uczestniczą dwuosobowe zespoły z każdej miejscowości, która uczestniczy w programie. W skład zespołu wchodzić musi reprezentant samorządu i pracownik merytoryczny odpowiedzialny na obszar tematyczny związany z klimatem, środowiskiem, energetyką i ekologią. W przypadku miasta Radlin reprezentacją naszego miasta będzie Zbigniew Podleśny, zastępca burmistrza Radlina, koordynujący m.in. obszar ekologii i gospodarki komunalnej, oraz Marcin Król, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii w Urzędzie Miasta Radlin.

Oprócz cyklu szkoleniowego pod okiem fachowców w dziedzinie neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, organizatorzy zapewniają każdej z gmin kilkumiesięczne doradztwo merytoryczne.

Szczegóły : https://leadair.pl/o-programie/

Marek Gajda

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.