Fotowoltaika w rybnickich szkołach

Jeszcze w tym roku na dachach 8 miejskich budynków oświatowych wykonane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. W sumie miasto ma w planach montaż 21 takich instalacji. 

Ich budowa wpisuje się w realizowaną od dłuższego czasu przez Rybnik walkę o lepsze powietrze, m.in. poprzez racjonalne zużywanie ciepłej wody użytkowej czy inwestycje termomodernizacyjne.

Miasto ma już zaprojektowanych 21 mikroinstalacji fotowoltaicznych w 19 budynkach edukacyjnych. W tym roku powstanie ich 8 – w ramach ogłoszonego niedawno przetargupojawią się one na budynkach przedszkoli numer 4, 10, 13, 17, 20, 23 i 42 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kościuszki. Planowane koszty budowy to ok. 964 tys. zł. Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej w poszczególnych obiektach: • Przedszkole nr 10 – 16,28 kWp• Przedszkole nr 13 – 19,24 kWp• Przedszkole nr 17 – 21,09 kWp• Przedszkole nr 20 – 16,65 kWp• Przedszkole nr 4 – 13,5 kWp• Przedszkole nr 23 – 24,3 kWp• Przedszkole nr 42 – 22,5 kWp• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 13,95 kWp

– Instalacje fotowoltaiczne na miejskich obiektach wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz na poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Szacujemy, że osiem powstających w tym roku mikroinstalacjifotowolataicznych wyprodukuje ok. 140 tys. kWh na rok – mówi.

Na kolejne lata zaplanowano wykonanie dalszych dokumentacji projektowych na instalacje fotowoltaiczne oraz realizację już zaprojektowanych instalacji w poszczególnych obiektach.

Przy wyborze i projektowaniu 21 instalacji fotowoltaicznych miasto brało pod uwagę: • zużycie energii elektrycznej w obiektach – możliwość zastosowania mikroinstalacji fotowolataicznych,• pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach przez instalacje fotowoltaiczne,• moc możliwych do zabudowy instalacji fotowoltaicznych – będą to mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kW,• czas i sposób użytkowania budynków,• powierzchnie dachów  i możliwość zainstalowania instalacji fotowolaticznych

***

Warto dodać, że na sześciu obiektach rybnickiego MOSiR-u również uruchomiono już instalacje fotowoltaiczne: • Boisko Grabownia – uruchomiona w październiku 2021 r.• CRiR Bushido – uruchomiona w marcu 2022 r.• Stadion mini żużlowy – uruchomiona w marcu 2022 r.• Boisko Boguszowice – uruchomiona w marcu 2022 r.• Boisko Rymer Niedobczyce – uruchomiona w marcu 2022 r.• Sala gimnastyczna Niedobczyce – uruchomiona w 2022.

Łącznie fotowoltaika na sześciu obiektach MOSiR-u może wyprodukować w ciągu całego roku około 81 tys. kWh energii elektrycznej.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.