Nie daj się naciągnąć!

Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów może skorzystać każdy. To właśnie do jego biura można zgłaszać między innymi problemy związane z umowami sprzedaży zawartymi np. podczas pokazów organizowanych w restauracjach. – Nie jesteśmy bezradni wobec decyzji, które podjęliśmy pod wpływem manipulacji, trzeba jednak działać szybko. Zapraszam do naszego biura, gdzie pomożemy w załatwianiu tego rodzaju spraw – mówi Wioletta Stec-Grześkowiak, Miejski Rzecznik Konsumentów.

Najczęstszy problem, z którym zgłaszają się mieszkańcy do biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, dotyczy umów zawartych w trakcie prezentacji produktów. Jest to tzw. sprzedaż bezpośrednia, która jest dozwolona prawem. – Otrzymujemy prośby od mieszkańców, by miasto uniemożliwiło organizację takich wydarzeń, a tym samym zapobiegło nieuczciwym praktykom handlowców, nie mamy jednak możliwości, by taki zakaz wprowadzić – tłumaczy Wioletta Stec-Grześkowiak. Chodzi o to, że przedstawiciele wabią prezentami w postaci np. odkurzacza czy zabiegów medycznych, a w trakcie prezentacji nakłaniają do zakupów po zawyżonych cenach. Ponadto namawiają np. starsze osoby na zaciągnięcie kredytu i zakup sprzętu, który ma mieć cudowne właściwości.

Jedynym sposobem, by ustrzec się przed zakupem „niechcianych” towarów, jest zachowanie czujności i roztropności oraz nie uleganie namowom telemarketerów zapraszających na pokazy. Warto też pamiętać, że gdy zawieramy umowę poza lokalem firmy, mamy prawo od niej odstąpić do 14 dni od jej zawarciaKonieczne jest jednak złożenie oświadczenia na piśmie i wysłanie go w ciągu dwóch tygodni na adres przedsiębiorcy. – Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w zredagowaniu takiego oświadczenia, zapraszam do naszego biura, proszę jednak pamiętać, żeby to zrobić w wymaganym czasie – podkreśla Wioletta Stec-Grześkowiak. Decydująca jest data wysłania takiego oświadczenia, a liczy się data stempla pocztowego.

– Według naszej wiedzy większość przedsiębiorców prowadzących sprzedaż bezpośrednią spełnia obowiązki informacyjne wobec konsumentów, także w zakresie możliwości odstąpienia od umowy, jednak kupujący nie czytają otrzymywanych i podpisywanych dokumentów – zauważa Wioletta Stec-Grześkowiak. – Konsekwencją jest przekroczenie dwutygodniowego terminu do odstąpienia od umowy. W takich przypadkach nie jesteśmy w stanie pomóc – zaznacza.

Problem pojawia się również wtedy, gdy nieuczciwy handlowiec nie wręcza konsumentom wszystkich niezbędnych dokumentów o warunkach zawartej umowy sprzedaży. Mówimy wówczas o stosowaniu przez sprzedającego nieuczciwej praktyki rynkowej. Trudno ją udowodnić, jeśli konsument podpisał oświadczenie potwierdzające otrzymanie wszystkich załączników do umowy.

– Chętnie pomagamy rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tego typu umowami, jednak z uwagi na zakres ustawowych zadań rzecznik konsumentów nie posiada uprawnień kontrolnych wobec przedsiębiorców, ani nie może zakazać prowadzenia tego typu działalności handlowej – podkreśla Wioletta Stec-Grześkowiak. – Ewentualne uchybienia zgłoszone w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych przekazywane są Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po zbadaniu sprawy może wydać decyzję administracyjną zakazującą stosowania nieuczciwych praktyk i może nałożyć na nieuczciwego przedsiębiorcę karę administracyjną – wyjaśnia.

– Wszystkie osoby uwrażliwiam, żeby nikogo obcego do domu nie wpuszczać, a decyzję o uczestniczeniu w pokazie dobrze przemyśleć – apeluje Miejski Rzecznik Konsumentów. – Najlepiej w ogóle nie podejmować dyskusji z jakimkolwiek przedstawicielem handlowym, który puka do naszych drzwi. Mamy dużo zgłoszeń od osób starszych, nieraz schorowanych, które w trakcie zawierania umowy za pośrednictwem przedstawiciela handlowego są celowo wprowadzane w błąd. W tego typu przypadkach, nawet jeżeli mija owe ustawowe 14 dni, staramy się wynegocjować ze sprzedawcą rozwiązanie umowy na warunkach szczególnych – dodaje.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy ze strony pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej mogą otrzymać poradę w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek, wtorek i środę od 800 do 1600, w czwartek od 1000 do1800 oraz w piątek od 800 do 1400. Konsumenci mogą również kierować pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mrk@ruda-sl.pl. Warto dodać, że rzecznik bierze udział w spotkaniach poświęconych prawom konsumenta, które organizowane są przez różne podmioty. Dotychczas takie spotkania odbyły się z grupami emerytów i młodzieżą szkolną.

Kierowane do rzecznika zgłoszenia i zapytania dotyczą również innych przypadków z zakresu prawa konsumenckiego, począwszy od reklamacji towarów po problemy związane z firmami świadczącymi usługi np. motoryzacyjne, telekomunikacyjne, deweloperskie czy sprzedaży wysyłkowej. Jedna z ciekawszych spraw prowadzonych ostatnio dotyczyła wyjazdu turystycznego do Grecji. Organizator przekazał błędne informacje związane z obowiązującymi zasadami przekraczania granicy, skutkiem czego służba graniczna odmówiła wjechania na teren Grecji. Biuro uparcie odmawiało dokonania zwrotu kosztów twierdząc, że rzetelnie poinformowało konsumentów o obostrzeniach związanych z pandemią. Dopiero wystąpienie rzecznika do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozyskane wyjaśnienia sprawiły, że przedsiębiorca przyznał się do błędu i zwrócił pieniądze.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.