Jak powinny wyglądać kolejne miesiące uchodźców w Polsce?

O polskim systemie pomocy uchodźcom, ich integracji i pomocy kompleksowej rozmawiają Sebastian Pypłacz i prof. Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Obrazek domyślny
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.