Berdyczów przyszłym miastem partnerskim Częstochowy

Rada Miasta podczas ostatniej sesji wyraziła wolę podjęcia współdziałania z Berdyczowem, miastem położonym w obwodzie żytomierskim Ukrainy. Chodzi o inicjowanie i utrzymanie wzajemnych kontaktów w ramach współpracy miast partnerskich.

Formalny zakres i obszary współpracy określi umowa, do której podpisania został upoważniony Prezydent Częstochowy.

Częstochowa współpracuje z Berdyczowem od kilkunastu lat, zacieśniając kontakty głównie na polu edukacji, kultury i pomocy społecznej.

Przedstawiciele częstochowskich władz samorządowych brali udział w Dniach Kultury Polskiej w Berdyczowie i Dniach Miasta. Z kolei Częstochowa gościła ukraińskich partnerów podczas Europejskich Dni Kultury Ludowej w ramach Krajowej Wystawy Rolniczej, a także na zorganizowanym jesienią 2011 roku w naszym mieście międzynarodowym forum „Spotkanie Przyjaciół – Zbliżenie miast Europy Wschodniej z miastami Unii Europejskiej”, któremu patronowała ówczesna Polska Prezydencja w Radzie UE.

W Częstochowie były organizowane akcje charytatywne dla polskich dzieci z Berdyczowa. W działania te włączają się częstochowskie organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe, prowadząc zbiórki artykułów szkolnych, książek, zabawek, czy artykułów spożywczych dla dzieci z Ukrainy.

Aktywnie współpracują placówki oświatowe obu miast. Szkoły podpisały porozumienia, w których zobowiązały się współpracować w zakresie międzynarodowej wymiany, co pozwoli na zapoznanie się osób zaangażowanych w tę współpracę z kulturą obu narodów, życiem społecznym i kulturalnym czy procesami edukacyjnymi w obu państwach. Na kolejne miesiące zaplanowano realizację wspólnych projektów z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy, a także przeprowadzenie warsztatów historycznych dla nauczycieli.

Z uwagi na potrzebę budowania więzi przyjaźni między Polską a Ukrainą w ubiegłym roku podpisano list intencyjny w sprawie współpracy miast.

Miasto Berdyczów
Berdyczów to ok. 80-tysięczne miasto rejonowe położone na południe od Żytomierza. Miasto słynie z zabytkowego zespołu klasztornego nazywanego ,,Fortecą Najświętszej Maryi Panny” , będącego przez wieki jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego, nauki i kultury na ziemiach ukraińskich, odgrywając podobną rolę jak Jasna Góra w Polsce. Znajduje się tutaj sanktuarium maryjne z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. W berdyczowskim kościele p. w. św. Barbary Honoriusz Balzak wziął ślub z Eweliną Hańską; stąd pochodził Józef Konrad Korzeniowski – Joseph Conrad – pisarz i nowelista polski, tworzący w języku angielskim.

Berdyczów to miasto mające silne symboliczne związki z polskością, polskimi dziejami i kulturą. W mieście działają organizacje polonijne. Polacy zamieszkali na terenie Berdyczowa stanowią ok. 10-20% społeczności.

UM Częstochowa

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.