UE zwiększa pomoc humanitarną o dodatkowe 50 mln euro dla Ukrainy

W związku z ciężkimi walkami i atakami rakietowymi, które nadal niszczą krytyczną infrastrukturę cywilną, potrzeby humanitarne na Ukrainie pozostają niezwykle wysokie.

Pomimo ograniczeń w dostępie i bezpieczeństwie, partnerzy humanitarni UE udzielają pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w różnych regionach Ukrainy.

UE przeznacza kolejne 50 mln euro na pomoc humanitarną na wsparcie ludzi dotkniętych wojną Rosji z Ukrainą, w tym 45 mln euro na projekty humanitarne na Ukrainie i 5 mln euro na Mołdawię. Dzięki temu łączne finansowanie pomocy humanitarnej UE w odpowiedzi na wojnę wynosi 143 mln euro. Finansowanie to jest częścią pakietu wsparcia o wartości 1 miliarda euro, obiecanego przez Komisję Europejską podczas zeszłotygodniowego globalnego wydarzenia „Stand Up For Ukraine”.

To nowe finansowanie zaspokoi najpilniejsze potrzeby humanitarne poprzez zapewnienie usług medycznych w nagłych wypadkach, dostępu do bezpiecznej wody pitnej i higieny, schronienia i ochrony, pomocy pieniężnej oraz wsparcia przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego, Janez Lenarčič, powiedział:

„Miliony ludzi są w ruchu lub są uwięzione w strefach aktywnej wojny, potrzeby na Ukrainie są już ogromne. Teraz musimy być przygotowani na dalszy wzrost bezwzględnych ataków Rosji na Ukrainę, zwłaszcza na wschodzie. Dzięki tym dodatkowym 50 mln EUR UE nadal szybko udostępnia finansowanie humanitarne swoim partnerom w celu dalszego zwiększania pomocy. Pomoże ludziom w trudno dostępnych rejonach, odciętym od dostępu do opieki zdrowotnej, wody i elektryczności oraz tym, którzy zostali zmuszeni do ucieczki i pozostawienia wszystkiego za sobą. Ukraina, jesteśmy z wami.”

Kontekst

Po inwazji Rosji 24 lutego potrzeby humanitarne na Ukrainie wzrosły do ​​bezprecedensowego poziomu. Trwające działania wojenne zagrażają życiu ludności cywilnej i powodują poważne szkody w mieszkalnictwie, dostawach wody i energii elektrycznej, ogrzewaniu, ale także infrastrukturze publicznej, takiej jak szkoły i placówki służby zdrowia. Wiele osób nie ma dostępu do podstawowych potrzeb. Ludność jest narażona na ostrzał, przemoc z użyciem broni, miny, separację rodzin, grabieże lub eksmisje oraz handel ludźmi. Istnieje wysokie ryzyko przemocy ze względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt.

28 lutego Komisja Europejska ogłosiła 90 mln euro na programy pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej dotkniętej wojną na Ukrainie. Obejmowało to odpowiednio 85 mln euro dla Ukrainy i 5 mln euro dla Mołdawii. 10 marca Komisja Europejska przyznała Mołdawii dalsze fundusze humanitarne w wysokości 3 mln euro, aby wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy.

Komisja Europejska koordynuje również swoją największą w historii operację ochrony ludności, aby pomóc poszkodowanym osobom zarówno na Ukrainie, jak i w krajach sąsiednich. Do tej pory na Ukrainę dostarczono ponad 19 000 ton pomocy z unijnych hubów logistycznych w Polsce, Słowacji i Rumunii. Pomoc koordynowana za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności obejmuje podstawowe materiały, takie jak leki, żywność, generatory prądu i wyposażenie schronów.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.