W Gliwicach powstał zespół zadaniowy ds. uchodźców z Ukrainy

Prezydent Miasta Gliwice powołał zespół zadaniowy do spraw zabezpieczenia potrzeb uchodźców przebywających na terenie miasta Gliwice. Członkowie zespołu odpowiadają za organizację i koordynację działań miasta w związku z potrzebami obywateli Ukrainy, którzy trafiają do Gliwic w wyniku prowadzonych na terytorium ich kraju działań zbrojnych.

Działania zespołu koordynuje Tomasz Koszela z Centrum Ratownictwa Gliwice. Zastępują go Rafał Bogdoł, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach i Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Nadzór nad działalnością zespołu sprawuje Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic.

 • W zakresie pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy zadania realizują pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Natalia Sałańska oraz Agata Dawidko).
 • Tematem pomocy i opieki społecznej, pomocy prawnej, psychologicznej oraz tłumaczeń zajmują się specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej (Anna Szewczyk i Monika Drybuś).
 • Działania dotyczące bazy wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych: (Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0, a także kierownicy działów Centrum 3.0: Paweł Januszewski i Bożena Ziarnik).
 • Zapewnienie bazy noclegowej i transport będzie koordynować Centrum Inicjatyw Społecznych (Anna Kolasińska, członek zarządu CIS-u oraz prezes CIS-u Leszek Losza).
 • Środki rzeczowe, w tym środki spożywcze i artykuły higieniczne, zapewnia Stowarzyszenie GTW (Agnieszka Jagła, wiceprezes zarządu GTW i Dariusz Opoka, prezes zarządu GTW).
 • Zadania z zakresu edukacji będą realizować pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Krystyna Błasiak, zastępca naczelnika oraz  Sebastian Marchewka).
 • Zapewnieniem zatrudnienia obywatelom Ukrainy na terenie Gliwic zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (Barbara Melnarowicz, kierownik działu pośrednictwa pracy PUP-u oraz zastępca kierownika działu PUP-u Mariola Morcinek).
 • Aby zapewnić pieczę zastępczą dzieciom pozbawionym opieki, które przybywają do Gliwic, w działania włącza się Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (Barbara Chamiga, zastępca dyrektora CPZiWR i Ewa Chojnacka-Gil, kierownik działu CPZiWR).
 • Za komunikację społeczną w ramach zespołu odpowiada Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Małgorzata Hatalska, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej oraz Magdalena Mickielewicz).

O wszelkich działaniach podejmowanych w Gliwicach koordynowanych przez zespoł ds. uchodźców będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie Gliwice.eu oraz w mediach społecznościowych Miasta Gliwice.

Praca dla przyjeżdzających z Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach włącza się w działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Pracownicy PUP-u aktywnie szukają pracy dla Ukraińców na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego i apelują do pracodawców o składanie ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

W związku z trwającymi na terenie Ukrainy  działaniami wojennymi, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli tego kraju do kontaktu:

Więcej informacji oraz oferty pracy są publikowane na stronie gliwice.praca.gov.pl.

Uczniowie przyjeżdżający z Ukrainy

Dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają obecnie do Gliwic, mogą nieodpłatnie uczęszczać do miejskich przedszkoli i uczyć się w publicznych szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie jest formalną przeszkodą.

Przedszkola i szkoły

Dzieci od 3 do 6 lat będą przyjmowane do gliwickich przedszkoli na wolne miejsca. Jeżeli rodzice nie będą mogli takiej placówki znaleźć, pomocą służą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Jasna 31 a, tel.: 32 338 64 62, e-mail: ed@um.gliwice.pl). Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 15 marca na stronie edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola.

Dzieci i młodzież od 7 do 15 lat są przyjmowane do szkół podstawowych w obwodach, w których mieszkają.

 • Żeby dowiedzieć się, która szkoła jest szkołą obwodową, należy wejść na stronę internetową bip.gliwice.eu/edukacja-1 i kliknąć w aktywny link „Obwody szkół podstawowych” z dokumentem w formacie .pdf.
 • Szkoły z rejonów można wyszukiwać w  nim poprzez kombinację Ctrl + F i wpisanie w polu wyszukiwania miejsca zamieszkania.

Młodzież od 15 do 18 lat może się uczyć w szkołach ponadpodstawowych. Ich wykaz znajduje się na stronie bip.gliwice.eu/wykaz-publicznych-jednostek-oswiatowych.

W przypadku trudności ze znalezieniem wolnych miejsc w szkołach, pomocą służą pracownicy Wydziału Edukacji UM w Gliwicach.

Co ze znajomością języka polskiego?

Nieznajomość albo słaba znajomość języka polskiego nie jest formalną przeszkodą w uczeniu się w polskiej szkole. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, a – jeśli zajdzie taka potrzeba – realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego. Uczniowie z Ukrainy mogą ponadto korzystać z pomocy osoby mówiącej w języku ukraińskim, która będzie zatrudniona jako pomoc nauczyciela oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Uczniom z zagranicy zostanie także zaoferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w związku z doświadczeniem migracyjnym. Wszelkie potrzeby w tym zakresie powinny być zgłaszane dyrektorom szkół, do których uczęszczają uczniowie-uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie te formy wsparcia są bezpłatne.

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy / Безкоштовна медична допомога біженцям з України

Uchodźcy z Ukrainy szukający pomocy w Polsce mogą potrzebować opieki medycznej. Każda osoba z problemem zdrowotnym ma prawo skorzystać z porady lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala w ramach usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej przez obywateli Ukrainy jest wymagane zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terenie Polski, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy.

Przepisy przygotowywane przez rząd obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em. Świadczenia medyczne dla uchodźców z Ukrainy zostaną opłacone z budżetu państwa na podstawie stawek zapisanych w umowach z NFZ-em. Lekarze mogą też wystawiać recepty obywatelom Ukrainy, którzy nie mają numeru PESEL.

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonujące na terenie miasta Gliwice z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia

Lp.poradnia POZadrestelefone-mail
1.Meden44-100 Gliwice,
ul. Zabrska 6 
  (32) 303-89-99
605-607-178
609-021-847
(32) 775-59-86POZ Dzieci
(32) 775-59-26
meden@meden.gliwice.pl
2.NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Grudnik44-141 Gliwice,
 ul. Rolników 125
(32) 232-92-86e.grudnik@wp.pl
3.Sano44-164 Gliwice,
ul. Sopocka 6 
(32) 270-12-25
609-223-823
nzoz_sano@poczta.onet.pl
4.Centrum Medyczne Kopernik44-117 Gliwice,
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 
(32) 238-13-02przychodniakopernik@wp.pl
5.Fundacja Unia Bracka44-100 Gliwice,
ul. Błonie 3
(32) 331-73-98
604-265-572
sosnica@uniabracka.pl
gliwice3p@uniabracka.pl
6.Fundacja Unia Bracka44-100 Gliwice, 
ul. Bojkowska 20
(32) 231-14-90
(32) 232-12-37
gliwice@uniabracka.pl
7.NZOZ Vitamed44-109 Gliwice,
ul. Różana 7 
(32) 234-24-44wew. 21-22przychodnia@vitamed-gliwice.pl
8.Centrum Profilaktyki i Lecznictwa CENPiL44-109 Gliwice,
ul. Mechaników 9 
(32) 734-63-00cenpil@cenpil-gliwice.pl
9.Usługi Medyczne Pro-Med44-109 Gliwice,
ul. Poli Gojawiczyńskiej 9A 
(32) 557-72-00
 (32) 557-73-00
rejestracja@przychodnia-promed.pl
10.Junior-Med Anna Stelmach i Partnerzy44-113 Gliwice,
ul. Stefana Batorego 14A 
531-742-439
607-741-200
juniormed@interia.pl
11.Alma-Med44-105 Gliwice,
ul. Ignacego Paderewskiego 51 
(32) 279-50-17
(32) 428-46-82
724-391-491
biuro@alma-med.pl
rejestracja@alma-med.pl
12.Przychodnia Akademicka w Gliwicach44-100 Gliwice,
ul. Łużycka 5 
(32) 231-35-29
(32) 231-53-44rejestracja dziecięca:
 (32) 230-14-80
sekretariat@przychodniaakademicka.pl
13.Przychodnia Sikornik44-100 Gliwice,
ul. Rybitwy 2 
(32) 401-29-90
(32) 232-21-97
 dla dzieci
508-593-562
(32) 401-29-91
przychodnia@przychodnia-sikornik.com
14.Sośnica-Med44-119 Gliwice,
ul. Jedności 10 
(32) 279-63-03sosnicamed@poczta.fm
15.NZOZ Euromedical Jolanta Białek-Kaleta, Marta Kaleta-Richter44-121 Gliwice,
ul. Szafirowa 18 
(32) 230-77-35
577-181-732
euromedical.gliwice@gmail.com
euromedicalrejestracja@gmail.com
16.POZ oraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska „Toszecka”44-100 Gliwice,
ul. Toszecka 18 
(32) 231-27-69
506-199-681
toszecka4@gmail.com
17.Hipokrates44-100 Gliwice,
ul. Księcia Ziemowita 1 
(32) 231-57-79hipokrates.gl@wp.pl
18.NZOZ Przychodnia Eskulap44-100 Gliwice,
 pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 A 
(32) 231-32-31
(32) 230-24-40
 dla dzieci
(32) 231-02-38
789-272-545
517-226-667
kontakt@eskulap-gliwice.pl
19.Corpora-Med Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne44-100 Gliwice,
ul. Średnia 8 
(32) 332-45-92
(32) 231-11-46
corpora@corpora-med.gliwice.pl
20.Radan-Med44-100 Gliwice,
 ul. Basztowa 3 
(32) 230-79-47
(32) 722-41-20
(32) 722-41-21
797-904-469
sekretariat@radan-med.pl
rejestracja@radan-med.pl
21.Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 44-100 Gliwice,
ul. Zygmunta Starego 19 
(32) 230- 49- 39
(32) 330-84-13
(32) 330-83-54
 (32) 330-83-13 
sekretariat@szpital4.gliwice.pl
22.Medicor44-100 Gliwice,
ul. Cichociemnych 14 
519-585-782
519-667-926
(32) 231-00-47
sekretariat
 (32) 231-66-31
medicor@medicor.gliwice.pl
23.Dąbrówka Silesia44-122 Gliwice,
 ul. Adama Asnyka 10 
(32) 230-29-18
(32) 238-34-70
 602-665-442 
oln@psychoterapia-silesia.pl
24.Med-Poz44-152 Gliwice,
plac Jaśminu 2 
(32) 237-86-28medpoz1@gmail.com
25.Med-Poz44-100 Gliwice,
ul. Dolnej Wsi 62 
(32) 231-35-60
(32) 230-58-89
medpoz1@gmail.com
26.Med-Poz44-151 Gliwice,
 ul. Lekarska 10 
(32) 234-82-27medpoz1@gmail.com
27.San-Med44-121 Gliwice,
ul. Kozielska 61 
 (32) 238-36- 82
( 32)238-35-56
799 048 312
sanmed_gliwice@interia.pl
28.Almed44-100 Gliwice,
 ul. Józefa Sowińskiego 3 
(32) 237-61-90
(32) 238-02-15
biuro@almedgliwice.pl
29.Ośrodek Zdrowia Medyk44-100 Gliwice,
 ul. Kozielska 16 
(32) 231-45-46medyk.gliwice@onet.pl
30.Animed44-100 Gliwice,
ul. Lipowa 36 
(32) 231-38-73poradnia@animedgliwice.pl
31.Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ 44-100 Gliwice,
 ul. Opolska 18 
32 331 81 50 olk.gliwice@gmail.com
olk.gliwice.dr@gmail.com
32.Magdalena Kawalska NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego „Żerniki”44-105 Gliwice,
ul. Tarnogórska 218B
(32) 230-39-78
507-020-383
poradnia.zerniki@gmail.com

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do godziny 08.00 dnia następnego.

W Gliwicach NiŚOZ dostępna jest w dwóch lokalizacjach:

 • Szpital Miejski nr 4, ul. Zygmunta Starego 19 (były Dom Dziecka), 44-100 Gliwice, tel. do rejestracji ogólnej: 32 33 08 413, centrala: 32 330 83 00;
 • Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Kościuszki 1, Gliwice 44-100, tel. +48 (32) 332-45-26.

Nagłe przypadki

W przypadkach nagłych pomoc medyczną również pogotowie ratunkowe:

 • 999 – to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.
 • 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Біженцям з України, які шукають допомоги в польському регіоні, може знадобитися медична допомога. Кожна людина з проблемами зі здоров’ям має право звернутися до лікаря загальної практики, в спеціалізовану клініку або лікарню в рамках послуг, що надаються Національним фондом охорони здоров’я.

Для отримання безкоштовної медичної допомоги громадянам України необхідно надати довідку Прикордонної служби Республіки Польща або відбиток штампа польської прикордонної служби в проїзному документі, що підтверджує легальне перебування в Польщі після перетину кордону з 24 лютого 2022 р. у зв’язку з військовими діями на території України. 

Положення, підготовлені урядом, стосуватимуться медичних закладів, які уклали договір з Нацфондом здоров’я. Медичні послуги біженцям з України оплачуватимуться з держбюджету за тарифами, визначеними договорами з Національним фондом здоров’я. Також лікарі можуть виписувати рецепти громадянам України, які не мають номера PESEL.

32.Недержавний заклад охорони здоров’я Магдалена Кавальська Амбулаторія сімейного лікаря «Жерники»44-105 Gliwice,
ul. Tarnogórska 218B
(32) 230-39-78
507-020-383
poradnia.zerniki@gmail.com

Клініки первинної медико-санітарної допомоги, що працюють у місті Глівіце за договором Національного фонду охорони здоров’я

Клініка POZадресателефонe-mail
1.MEDEN ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
ul. Zabrska 6 
  (32) 303-89-99
605-607-178
609-021-847
(32) 775-59-86POZ Dzieci
(32) 775-59-26
meden@meden.gliwice.pl
2.NZOZ „ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ЕЛЬЖБЄТА ГРУДНИК”44-141 Gliwice,
 ul. Rolników 125
(32) 232-92-86e.grudnik@wp.pl
3.SANO ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 44-164 Gliwice,
ul. Sopocka 6 
(32) 270-12-25
609-223-823
nzoz_sano@poczta.onet.pl
4.МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР КОПЕРНИК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-117 Gliwice,
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 
(32) 238-13-02przychodniakopernik@wp.pl
5.ФОНД „БРАТСЬКИЙ СОЮЗ”44-100 Gliwice,
ul. Błonie 3
(32) 331-73-98
604-265-572
sosnica@uniabracka.pl
gliwice3p@uniabracka.pl
6.ФОНД „БРАТСЬКИЙ СОЮЗ”44-100 Gliwice, 
ul. Bojkowska 20
(32) 231-14-90
(32) 232-12-37
gliwice@uniabracka.pl
7.НЕПУБЛІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД „VITAMED” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-109 Gliwice,
ul. Różana 7 
(32) 234-24-44wew. 21-22przychodnia@vitamed-gliwice.pl
8.ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ CENPIL ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-109 Gliwice,
ul. Mechaników 9 
(32) 734-63-00cenpil@cenpil-gliwice.pl
9.МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ PRO-MED ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ POZ44-109 Gliwice,
ul. Poli Gojawiczyńskiej 9A 
(32) 557-72-00
 (32) 557-73-00
rejestracja@przychodnia-promed.pl
10.ПАРТНЕРСЬКА КОМПАНІЯ ЛІКАРІВ JUNIOR-MED АННА СТЕЛЬМАХ І ПАРТНЕРИ44-113 Gliwice,
ul. Stefana Batorego 14A 
531-742-439
607-741-200
juniormed@interia.pl
11.ALMA-MED  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-105 Gliwice,
ul. Ignacego Paderewskiego 51 
(32) 279-50-17
(32) 428-46-82
724-391-491
biuro@alma-med.pl
rejestracja@alma-med.pl
12.АКАДЕМІЧНА КЛІНІКА В ГЛІВІЦЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
ul. Łużycka 5 
(32) 231-35-29
(32) 231-53-44rejestracja dziecięca:
 (32) 230-14-80
sekretariat@przychodniaakademicka.pl
13.КЛІНІКА SIKORNIK ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
ul. Rybitwy 2 
(32) 401-29-90
(32) 232-21-97
 dla dzieci
508-593-562
(32) 401-29-91
przychodnia@przychodnia-sikornik.com
14.СОСНИЦЯ-MEД ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-119 Gliwice,
ul. Jedności 10 
(32) 279-63-03sosnicamed@poczta.fm
15.НЕПУБЛІЧНИЙ ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я EUROMEDICAL ЙОЛАНТА БЯЛЕК-КАЛЕТА, МАРТА КАЛЕТА-РІХТЕР44-121 Gliwice,
ul. Szafirowa 18 
(32) 230-77-35
577-181-732
euromedical.gliwice@gmail.com
euromedicalrejestracja@gmail.com
16.ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА БАГАТОПРОФІЛЬНА МЕДИЧНА КЛІНІКА „ТОШЕЦЬКА” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
ul. Toszecka 18 
(32) 231-27-69
506-199-681
toszecka4@gmail.com
17.HIPOKRATES ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
ul. Księcia Ziemowita 1 
(32) 231-57-79hipokrates.gl@wp.pl
18.НЕДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД ПОЛІКЛІНІКА ЕСКУЛАП ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
 pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 A 
(32) 231-32-31
(32) 230-24-40
 dla dzieci
(32) 231-02-38
789-272-545
517-226-667
kontakt@eskulap-gliwice.pl
19.CORPORA-MED Лікувально-реабілітаційний центр Товариство з обмеженою відповідальністю44-100 Gliwice,
ul. Średnia 8 
(32) 332-45-92
(32) 231-11-46
corpora@corpora-med.gliwice.pl
20.RADAN-MED ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
 ul. Basztowa 3 
(32) 230-79-47
(32) 722-41-20
(32) 722-41-21
797-904-469
sekretariat@radan-med.pl
rejestracja@radan-med.pl
21.Міська лікарня № 4 в Глівіце ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ клініка (кабінет) лікаря первинної медико-санітарної допомоги44-100 Gliwice,
ul. Zygmunta Starego 19 
(32) 230- 49- 39
(32) 330-84-13
(32) 330-83-54
 (32) 330-83-13 
sekretariat@szpital4.gliwice.pl
22.Заклад основного та спеціалізованого лікування „МЕДІКОР”с може використовувати абревіатуру: ТОВ”МЕДІКОР”.44-100 Gliwice,
ul. Cichociemnych 14 
519-585-782
519-667-926
(32) 231-00-47
sekretariat
 (32) 231-66-31
medicor@medicor.gliwice.pl
23.Домбрувка Сілезія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-122 Gliwice,
 ul. Adama Asnyka 10 
(32) 230-29-18
(32) 238-34-70
 602-665-442 
oln@psychoterapia-silesia.pl
24.MED-POZ товариство з обмеженою відповідальністю 44-152 Gliwice,
Plac Jaśminu 2 
(32) 237-86-28medpoz1@gmail.com
25.MED-POZ товариство з обмеженою відповідальністю  44-100 Gliwice,
ul. Dolnej Wsi 62 
(32) 231-35-60
(32) 230-58-89
medpoz1@gmail.com
26.MED-POZ товариство з обмеженою відповідальністю 44-151 Gliwice,
 ul. Lekarska 10 
(32) 234-82-27medpoz1@gmail.com
27.SAN-MED ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 44-121 Gliwice,
ul. Kozielska 61 
 (32) 238-36- 82
( 32)238-35-56
799 048 312
sanmed_gliwice@interia.pl
28.ALMED ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
 ul. Józefa Sowińskiego 3 
(32) 237-61-90
(32) 238-02-15
biuro@almedgliwice.pl
29.МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ44-100 Gliwice,
 ul. Kozielska 16 
(32) 231-45-46medyk.gliwice@onet.pl
30.ANIMED ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 44-100 Gliwice,
ul. Lipowa 36 
(32) 231-38-73poradnia@animedgliwice.pl
31.ЗАЛІЗНИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР В ГЛІВІЦАХ – SPZOZ 9(незалежний публічний заклад охорони здоров’я)44-100 Gliwice,
 ul. Opolska 18 
32 331 81 50 olk.gliwice@gmail.com
olk.gliwice.dr@gmail.com
32.Недержавний заклад охорони здоров’я Магдалена Кавальська Амбулаторія сімейного лікаря «Жерники»44-105 Gliwice,
ul. Tarnogórska 218B
(32) 230-39-78
507-020-383
poradnia.zerniki@gmail.com

У Глівіце NiŚOZ (Нічна та святкова медична допомога) доступний у двох місцях

Нічна та святкова медична допомога надає послуги у сфері первинної медико-санітарної допомоги з понеділка по п’ятницю з 18.00 до 8.00 наступного дня та в суботу, неділю та інші святкові дні з 8.00 до 8.00 наступного дня.

У Глівіце NiŚOZ доступна у двох місцях:

 • Міська лікарня № 4, ul. Zygmunta Starego 19 (колишній Будинок дитини), 44-100 Gliwice, телефон для загальної реєстрації: 32 33 08 413, центральний телефон: 32 330 83 00;
 • Багатопрофільна лікарня, ul. Kościuszki 1, Gliwice 44-100, тел. +48 (32) 332-45-26.

Екстрені випадки

В екстрених випадках медичну допомогу також надає швидка допомога:

 • 999 – це номер швидкої допомоги. Дзвінок приймає безпосередньо медичний диспетчер.
 • 112 – це єдиний екстрений номер, який діє у всьому Європейському Союзі.

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.