Kontrole pieców a jakość powietrza

W ciągu minionych dwóch tygodni rybniccy strażnicy miejscy przeprowadzili kolejne kontrole źródeł ogrzewania, które zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową powinny były zostać wymienione do końca ubiegłego roku.

Od początku lutego strażnicy miejscy wykonali 346 kontroli, w efekcie których nałożono 2 mandaty, udzielono 28 pouczeń i skierowano 1 wniosek do sądu. 

Kontrole w Rybniku prowadzone są od początku roku.  W styczniu straż miejska przeprowadziła je  1032 razy. Ich efektem były 22 mandaty, 72 pouczenia i 5 wniosków do sądu.

Przypomnijmy, że mandaty w wysokości  500 zł strażnicy wystawiają są w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania, i jak dotąd nie zrobił też żadnego ruchu w kierunku takiej wymiany.Z kolei pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został wprawdzie wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania (np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca). W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.Wnioski do sądu składane są w  sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie zamierza zmienić sposobu ogrzewania swojego domu, świadomie nadal  trując innych. W tej sytuacji to sąd rozstrzygnie o wysokości kary. Maksymalnie może to być 5 tys. zł.


Uchwała antysmogowa przynosi efekty?

Od początku roku w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa, nakładająca na mieszkańców obowiązek wymiany kotła węglowego, użytkowanego dłużej niż 10 lat. 

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania wg stanu na 1.09.2017r.: • kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba było wymienić do końca 2021 roku, • kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,• użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku,• kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do końca roku 2027.

Rok 2017, w którym uchwalona została uchwała antysmogowa, był dla rybnickiego powietrza bardzo zły. W styczniu 2017 r. średniomiesięczne stężenie pyłu PM10 wynosiło 143,1 (ug/m3), przy czym maksymalne dobowe stężenie pyłu PM10 (ug/m3) sięgało 860,3 (ug/m3). Aż przez 23 dni stycznia rybniczanie zmagali się z przekroczeniami dobowej normy stężenia PM10.

Choć wiele jest jeszcze do zrobienia, wydaje się, że rozpoczęta w 2017 roku, powolna, ale sukcesywna wymiana przez mieszkańców użytkowanych przez nich źródeł ciepła zaczyna przynosić efekty. Według danych ze stacji Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Borki 37D, w styczniu tego roku jakość powietrza była nieporównywalnie lepsza niż jeszcze 4-5 lat temu.

Średniomiesięczne stężenie pyłu PM10 w styczniu 2022 roku wynosiło 31,1 (ug/m3), maksymalne dobowe stężenie pyłu PM10 (ug/m3) sięgało ledwie 83,0 (ug/m3). I tylko przez 5 dni stycznia rybniczanie zmagali się z przekroczeniami dobowej normy stężenia PM10.

Szczegóły w tabelce:

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.