Nowi inwestorzy w Rybniku

Kolejni inwestorzy nabywają nieruchomości od Miasta. Na sprzedanych działkach powstanie zabudowa usługowa i mieszkalna. To szansa na nowe miejsca pracy, rozwój istniejących firm oraz powstanie atrakcyjnej zabudowy. 

W czerwcu br. Miasto sprzedało nieruchomość położoną przy ulicy Jerzego Giedroycia w dzielnicy Meksyk. Inwestorem jest spółka z województwa dolnośląskiego z branży motoryzacyjnej. Na nieruchomości o powierzchni 1,2 ha inwestor zamierza wybudować zakład usługowy o zasięgu regionalnym dla jednej z wiodących marek samochodów. Łącznie z drugą inwestycją planowaną na terenie Rybnika inwestor zamierza zatrudnić docelowo ponad 100 pracowników. 

W czwartek, 29 lipca, zawarty został akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast roboty budowlane powinny rozpocząć się jeszcze pod koniec bieżącego roku.

– Na terenie Rybnika będą realizowane dwie inwestycje, ich zakończenie planowane jestw przyszłym rokuJesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Miastemi liczymy, że będzie ona kontynuowana – podaje Andrzej Chwiałkowski z InvestpolNieruchomości Sp. z o.o., przedstawiciel Inwestora. 


Cena sprzedaży terenu, osiągnięta w wyniku przetargu, wyniosła 1 373 600 zł netto. Zapisy przetargu zobowiązują nabywcę do zabudowy nieruchomości i oddania do użytku obiektów budowlanych w ciągu 4 lat od zawarcia umowy sprzedaży.


– Cieszę się, że udało się zainteresować inwestorów naszą ofertą. Będzie to kolejna inwestycja prywatna w rozrastającej się strefie przemysłowej przy ul. Brzezińskiej. To kolejny dowód na to, że otwarcie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej, ale także budowa nowego odcinka drogi łączącego ulicę Brzezińską z ulicą Jerzego Giedroycia, dają impuls do nowych inwestycji w tym rejonie – mówi Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika.


W czerwcu br. została również sprzedana zabudowana nieruchomość przy ulicy Cmentarnej w dzielnicy Śródmieście. Cena sprzedaży w przetargu wyniosła 383 000 zł netto. Inwestorzy zamierzają przeprowadzić remont i rozbudowę budynku, w którym docelowo przygotowane zostaną lokale mieszkalne.

Warto podkreślić, że to kolejni inwestorzy, którzy nabyli nieruchomości od Miasta w bieżącym roku. W marcu w wyniku przetargu za 364 000 zł netto sprzedana została nieruchomość niezabudowana przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i ulicy Gliwickiej. Inwestor z województwa śląskiego zamierza wybudować tam budynek mieszkalno-usługowy.


Z kolei nieruchomości niezabudowane przy ul. Podmiejskiej nabyła w przetargu rybnicka firma Smart Plac Sp. z o.o. (prawo użytkowania wieczystego w cenie 120 190 zł netto).

– Na 2021 rok zaplanowaliśmy zakup dwóch nieruchomości w rejonie ul. Podmiejskiej. Zakup działek pozwoli nam na rozwój działalności, dzięki rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną oraz zwiększenie powierzchni magazynowej –mówi Sonia Sokół, Dyrektor Zarządzający Smart Plac Sp. z o.o., która poza działalnością koncentrującą się wokół prac drogowych prowadzi produkcję i montaż gier podwórkowych dla dzieci z tzw. premarków termoplastycznych. 

Wszystkie sprzedane nieruchomości zostały wcześniej odpowiednio przygotowane i promowane przez pracowników urzędu miasta. Dla części z nich został zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzone zostały podziały geodezyjne, a także stworzone foldery inwestycyjne. Nieruchomości były prezentowane w ofercie inwestycyjnej na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes, a także promowane podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami.


– W październiku bieżącego roku przeprowadzony zostanie przetarg na nieruchomości o powierzchni 8797 m2, położone na terenie specjalnej strefyekonomicznej w Rybniku przy ul. Strefowej. Niebawem będziemy przekazywać więcej informacji i promować ten teren – informuje Dawid Strupowski z Urzędu Miasta Rybnika, odpowiedzialny za wparcie i obsługę inwestorów.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.