Klimat

Wakacje ze sprzątaniem Katowic

Jak co roku mieszkańcy wspólnie z wolontariuszami Stowarzyszenia Wolnej Herbaty w pięć weekendów wysprzątają pięć miejsc w Katowicach. Lokalizację terenów akcji wybrali sami mieszkańcy.

Dekarbonizacja nie musi oznaczać zwolnień

Naturalne odejścia na emeryturę i ograniczenie napływu nowych pracowników to łagodna i pożądana forma sprawiedliwej transformacji, która pomoże uniknąć drastycznych cięć w...