Studenci Uniwersytetu Śląskiego wrócili na uczelnię

Mimo przedświątecznych protestów i petycji, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie nie przychylił się do próśb społeczności uniwersyteckiej – zamiast zdalnego nauczania, władze uczelni zadecydowały o wprowadzeniu dni rektorskich od 20 grudnia, co skutkowało całkowitym odwołaniem zajęć. Po przerwie świątecznej rektor z kolei wystosował do studentów list, w którym potwierdził powrót do stacjonarnego trybu nauczania.

„Istnieje poważne ryzyko, że najpierw w imię troski o zdrowie i życie, a wkrótce dla funkcjonalności i wygody uznamy, że studiowanie bez wzajemnej współobecności w uniwersytecie jest możliwe. Konsekwencje takiego stanu uważam za szkodliwe dla samego uniwersytetu, ale przede wszystkim dla naszego indywidualnego rozwoju, któremu nie sprzyjają izolacja i samotność” – umotywował decyzję rektor. Jak pokazują komentarze, studenci nie są zadowoleni z powrotu na uczelnię.

Default image
Magdalena Kwaśniok
Redaktorka. Prowadzi podcast Szum Sporego Miasta