Górnicy przeszli z PGG do JSW na jeden dzień, żeby trafić do SRK. Dostaną ogromne odprawy finansowe

Górnicy Polskiej Grupy Górniczej przeszli do Jastrzębskiej Spółki Węglowej na zaledwie jeden dzień, żeby trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i zgarnąć ogromne odprawy finansowe – 120 tys. złotych na osobę. Wcześniejszy plan zakładał, że pracownicy pozostaną w PGG, ale przedstawiciele JSW zapewniają, że nowe działania są „spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym”. O co chodzi? Poznaliśmy szczegóły.

Jastrzębska Spółka Węglowa nieodpłatnie przekazała do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”. Przekazany majątek stanowi nieprodukcyjną część przedsiębiorstwa. Do spółki restrukturyzacyjnej trafiła także grupa pracowników, którzy przeszli do JSW z innych spółek wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej ustalili, że chodzi o Polską Grupę Górniczą, a konkretnie ruch Pokój w kopalni Ruda należący do tej spółki. Potwierdzili to nieoficjalne we wszystkich uczestniczących w transakcji górniczych spółkach. Pracownicy tego likwidowanego zakładu mieli trafić wraz z jego majątkiem do SRK. Po przejściu do JSW, na zaledwie jeden dzień, ten plan ulega pewnej zmianie. Jakiej i dlaczego? Sprawdzamy.

JSW potwierdza, że podjęto decyzję o przejściu do spółki około 1400 pracowników „zatrudnionych w innych spółkach górniczych”. Cel? Dalsze przeniesienie do SRK. „Odbywa się to w ramach przekazania na rzecz SRK zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, w oparciu o tryb przewidziany w art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007r. z późniejszymi zmianami.  Ponieważ pracownicy ci zostali zakwalifikowani do skorzystania z programu osłonowego (urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych) finansowanego z środków budżetowych, ich przejęcie przez JSW, a następnie przeniesienie do SRK nie generuje po stronie JSW żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nie powoduje to również po stronie spółki oszczędności w przyszłych okresach”, przekazuje JSW.

W praktyce oznacza to, że górnicy będą mogli liczyć na ogromne odprawy, przewidziane w ramach osłon socjalnych w tzw. ustawie górniczej. Chodzi o urlopy przedemerytalne i jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. złotych. Zarząd JSW podkreśla, że działania te „są spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym”. Pracownicy mieli przejść do JSW 31 grudnia 2021 roku, a 1 stycznia 2022 r. zostać przekazani do SRK. Czemu nie zostało to przeprowadzone z dotychczasowych planem, zakładającym udział PGG? Nieoficjalnie mówi się o przeciągających się formalnościach, które mogły wpłynąć na terminowe przekazanie majątku likwidowanego ruchu Pokój do SRK. Miało stać się to w grudniu 2021 roku, ale do tego nie doszło. W Polskiej Grupie Górniczej sytuacja jest zresztą gorąca od dawna, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Śląskiej Opinii”. Protesty, blokada wysyłki węgla, fatalna sytuacja finansowa – problemy zdają się narastać i póki co nie zapowiada się na ich rozwiązanie. Przejściem do JSW pracownicy załatwili sobie łatwiejszą transformację i możliwość skorzystania z osłon socjalnych.

SRK potwierdza, że w piątek, 31 grudnia 2021 roku, przedstawiciele spółki oraz JSW podpisali akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przejęcia przez SRK zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”.  Przekazanie majątku nastąpi dziesięć dni po podpisaniu aktu notarialnego.  „Razem jest to prawie 37 ha gruntów z obiektami, 2,7 km wyrobisk dołowych i szyb zjazdowo-materiałowy o głębokości 1060 m.  Po objęciu majątku, SRK określi zakres niezbędnych prac, ich czas i orientacyjny koszt, a na tej podstawie opracuje szczegółowy program likwidacji zakładu górniczego”, przekazuje Wojciech Jaros, rzecznik SRK. Wraz z majątkiem do spółki przechodzi łącznie 2148 pracowników, w tym 1682 dołowych. „Po weryfikacji ich uprawnień przez ZUS, zostaną objęci systemem wsparcia – urlopów górniczych, lub jednorazowych odpraw dla odchodzących z branży.  Odbędzie się to zgodnie z zapisami zawartej  w pierwszej połowie 2021 umowy określającej gwarancje zatrudnienia i osłony socjalne dla górników”, podaje Jaros.

Czym jest SRK? Podstawowym zadaniem spółki jest prowadzenie likwidacji kopalń oraz zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń. Realizuje także zadania związane z usuwaniem szkód górniczych i rekultywacją terenów pogórniczych. Do jej zadań należy też tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalni.

Obrazek domyślny
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.