Rybnik w pierwszej trójce śląskich miast

Rybnik zajął trzecie miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Oceniane były wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu naszego województwa, tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników.

W kategorii miast na prawach powiatu w czołówce znaleźli się:• I miejsce – Bielsko-Biała• II miejsce – Katowice• III miejsce – Rybnik

O miejscu w rankingu zdecydował wynik wyliczony w oparciu wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę. Założeniem rankingu było wskazanie w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. Tworząc ranking eksperci bralipod uwagę m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie funduszów z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, salda migracji, wydatki na oświatę, czy też nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz radnych.

Organizatorem rankingu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. 

Wyniki konkursu ogłoszone zostały w wtorek, 16 listopada podczas Gali Laureatów Rankingu Gmin Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim. 

– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są twarde dane GUS z 16 kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin, i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu – mówi Marcin Smala, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Ranking Gmin Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku zarząd Fundacji podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu według podobnych wskaźników w całym kraju.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie  gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Więcej o rankingu na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.