Rybnik: Miejska dotacja dla położnictwa i neonatologii

Symboliczny czek na kwotę przeszło 7,2 mln zł, przekazał prezydent Rybnika Piotr Kuczera na ręce Ewy Ficy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Pieniądze przeznaczone są na wsparcie modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Bloku Porodowego WSS nr 3.

– 6 na 10 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w Rybniku to mieszkańcy tego miasta – przypomina Ewa Fica, dyrektor szpitala.

– Chcemy leczyć ich w jak najlepszych warunkach i zapewnić kompleksową diagnostykę na możliwie najwyższym poziomie. Miejska dotacja pozwoli na zapewnienie właściwych warunków udzielania świadczeń medycznych na bloku porodowym oraz oddziałach położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym. Poprawi to znacząco komfort zarówno rodzących pacjentek, jak i dzieci, nowych mieszkańców Rybnika – zauważa dyrektor Fica.

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa dr Janusz Kowalski wyjaśnia, że każda z pacjentek otrzymuje ankietę, w której opisuje poziom satysfakcji.

– O ile pod względem opieki okołoporodowej czy okołozabiegowej wszystko jest w najlepszym porządku, to w innychrubrykach pojawiają się informacje o złych warunkach socjalno-bytowych. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że teraz ta sytuacja się zmieni – mówi Kowalski. 

Miasto Rybnik przekazało 7 251 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie kompleksowej modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Bloku Porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego szpitala. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości i komfortu leczenia pacjentów poprzez stworzenie możliwości odbycia porodów rodzinnych, poprawy estetyki pomieszczeń oddziałów oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym efektem tych działań ma być zwiększone zainteresowanie odbyciem porodu w rybnickim szpitalu.

– Mam nadzieję, że znaczne polepszenie komfortu i warunków oferowanych przez szpitalne oddziały, wpłynie na decyzję przyszłych mam, by rodzić swoje pociechy w Rybniku – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

– Z punktu widzenia miasta niezwykle ważne jest, by nasi mieszkańcy – zarówno oczekujący dziecka, jak i świeżo upieczeni rodzice, mogli na miejscu, z pełnym zaufaniem korzystać z niezbędnej opieki, nie martwiąc się o konieczność szukania pomocy poza granicami Rybnika. Decyzja o przekazaniu dotacji na tak potrzebną modernizację szpitalnych oddziałów była więc oczywista – przekonuje prezydent.

– Cieszę się ,że Rada Miasta Rybnika przyjęła uchwałę o dotacji dla szpitala, to będzie nowe otwarcie dla tego oddziału. Narodziny dziecka to ważny moment w życiu każdej rodziny, wspaniale, ze możemy się przyczynić do tego, że będzie się to odbywało w godnych warunkach – komentuje Wojciech Kiljańczyk przewodniczący rady miasta.

W ramach zaplanowanych prac na szpitalnych oddziałach wykonana zostanie m.in. wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi.

Łączna wartość zadania to 7 313 842,83 zł (z czego dotacja miasta to 99,14 % wszystkich kosztów).

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.