Morawiecki kontra Parlament Europejski. Tusk: Byliśmy świadkami zderzenie PiS-owskiego rządu ze ścianą.

We wtorek obrady Parlamentu Europejskiego zdominowała debata w sprawie konfliktu polskiego rządu z instytucjami Unii Europejskiej, który przybrał na sile po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. 7 października TK stwierdził nadrzędność polskiego prawa nad europejskim.

Debatę rozpoczęła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Nie możemy pozwolić i nie pozwolimy na to, by nasze wspólne wartości zostały zagrożone. Komisja podejmie działania, a wszystkie możliwości w tym zakresie są znane. Pierwszym możliwym krokiem jest wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w drodze którego, zgodnie z obowiązującym prawem, zaskarżamy wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Innym możliwym krokiem jest mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe. Rząd polski musi wyjaśnić nam, w jaki sposób zamierza chronić europejskie pieniądze mając na uwadze wspomniane orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w nadchodzących latach zainwestujemy 2 100 mld euro z budżetu wieloletniego i programu odbudowy NextGenerationEU. Są to pieniądze europejskich podatników. A ponieważ Unia będzie inwestować więcej niż kiedykolwiek, aby przyspieszyć naszą wspólną odbudowę, musimy chronić budżet Unii przed naruszeniami praworządności.

Trzecim możliwym krokiem jest procedura określona w art. 7. Jest to potężne narzędzie przewidziane w Traktacie i musimy do niego powrócić. Pragnę bowiem przypomnieć, że polski Trybunał Konstytucyjny, który dziś wyraża wątpliwości co do ważności naszego Traktatu, jest sądem, którego na mocy art. 7 nie uznajemy za niezależny i działający zgodnie z prawem. I tutaj pod wieloma względami powracamy do punktu wyjścia.

Mówiła Ursula von der Leyen o ewentualnych działaniach wobec Polski

Następnie przed Parlamentem Europejskim wystąpił Premier Mateusz Morawiecki, który mówił między innymi o tym, że Polacy nie chcą „polexitu”, kompetencjach europejskich instytucji i o kryzysie na granicy.

Ponad 85% polskich obywateli mówi jasno, że Polska jest i pozostanie członkiem Unii„.

Premier Mateusz Morawiecki na temat ewentualnego „polexitu”

Coraz częściej poprzez aktywizm sędziowski decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami i następuje zagrożenie dla państw członkowskich, coraz częściej bez jasnej podstawy w traktatach, lecz na drodze kreatywnej ich reinterpretacji, bez żadnej kontroli. I to zjawisko narasta od lat

Premier Mateusz Morawiecki na temat kompetencji europejskich instytucji

Premier przekroczył czas swojego wystąpienia, o czym informował wielokrotnie przewodniczący obrad Pedro Silva Pereira. Premier początkowo udawał, że nie słyszy tych uwag, a nasępienie powiedział, że poinformowano go o tym, że ma więcej czasu.

Proszę odnotować, że byłem niezwykle elastyczny, jeśli chodzi o czas wypowiedzi, żeby mógł pan w pełni przedstawić stanowisko polskiego rządu.

Przewodniczący obrad w Parlamencie Europejskim Pedro Silva Pereira

Komentarze europosłów i dziennikarzy do wystąpienia Premiera zebraliśmy w osobnym artykule. Popołudniu na konferencji prasowej debatę skomentował Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Większość Polaków ma inną opinię niż rząd PiS. Europa widzi, że Polska to nie PiS. Jest szansa, że dzięki temu strumień pieniędzy do Polski dotrze

Donald Tusk o relacji instytucji europejskich z Polską

Nie mam złudzeń co do prawdziwych intencji PiS. Ale presją jesteśmy w stanie uzyskiwać kolejne efektu. Temu będę poświęcał swój czas i starania.

Zapowiedział Donald Tusk
Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.