Bielsko-Biała: Jak już robimy, to porządnie

W Bielsku-Białej właśnie zakończyły się prace przy dwóch lokalnych inwestycjach drogowych. Mowa o remoncie ulic Falistej i Krompareckiej. 12 sierpnia na niedawnych jeszcze placach budów, a dziś już równych jak stół asfaltach, spotkali się prezydenci Bielska-Białej, radni miejscy, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i wykonawców obu inwestycji.

– To długo oczekiwane inwestycje drogowe na terenach, które może nie są w centrum miasta. Niedawno oddaliśmy ul. Cieszyńską, a dziś mamy namacalny przykład na to, że myślimy też o drogach lokalnych, które są najbliżej mieszkańców. Tak więc równomierny rozwój miasta oraz budowa i remonty ulic lokalnych – w tym kierunku będziemy się organizować po zakończeniu dużych inwestycji drogowych. Ale to już sygnalizowaliśmy – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – Inwestycje, co dziś widać gołym okiem, są wykonane bardzo dobrze i co ważne – zawsze takie prace robimy w porozumieniu z mieszkańcami. Każdy, kto mieszka przy takiej remontowanej ulicy, mógł wnieść swoje uwagi, dostosować je do swoich potrzeb i przy okazji wykonujemy też ewentualne, drobne naprawy. To ostatnie jest bardzo ważne, bo jak już robimy, to robimy porządnie – podsumował prezydent.

Wśród radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu byli: wiceprzewodnicząca gremium Dorota Piegzik-Izydorczyk, Urszula Szabla, Rafał Ryplewicz i Bronisław Szafarczyk.

Rozbudowa ul. Falistej w Bielsku-Białej
Zakres inwestycji obejmował remont ul. Falistej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Bednarskiej. Łączna długość to około 460 m. Rozbudowa polegała na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, budowie i przebudowie jednostronnego chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych i wyniesionego skrzyżowania z ul. Bednarską, a także przebudowie zjazdów. Wybudowana została kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, a przebudowy doczekały się przepust drogowy na dopływie potoku Kamienickiego wraz z jego regulacją i kolidujące sieci uzbrojenia podziemnego.
Za wykonanie inwestycji odpowiedzialna była firma TREXBUD S.C. Sławomir Żukowski, Grzegorz Żukowski. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.692.156,66 zł brutto. Z czego 846.000,00 zł to dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja była realizowana w latach 2020-2021.

– Przy chodniku wzdłuż wyremontowanej ulicy powstały takie specjalne zatoczki, w których stanęły ławki i kosze na śmieci. W otoczeniu zieleni to wszystko wygląda naprawdę dobrze – mówi główny inżynier Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Robert Kaczmarek.

Rozbudowa ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej
Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ulicy Krompareckiej na odcinku 1,186 km wraz z przebudową nawierzchni zjazdów. W ciągu drogi wybudowano mijanki oraz na końcu – plac do zawracania. Rozbudowa polega na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wybudowane zostały – przepust drogowy, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. W ramach zadania przebudowana została kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, a także sieć elektryczna. Inwestycję za 2.935.667,43 zł brutto wykonały firmy STARBUD Krystyna Mierzwa oraz ARBUD Anna Dejewska. Podobnie jak ulicy Falistej, remont ul. Krompareckiej odbywał się w latach 2020-2021.

– W tym miejscu na pewno poprawimy jeszcze wyjazdy z posesji przez korytka muldowe, podobnie na wysokości placu do zawracania, tak żeby kierowcy mieli komfort jazdy i żeby wszystko było porządnie – mówi Robert Kaczmarek z MZD.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.