Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej. Zmiany dotyczą likwidowanych kopalń i osłon socjalnych dla pracowników

We wtorek (20 lipca) rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, przygotowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dokument wprowadza zmiany dotyczące między innymi przekazywania likwidowanych zakładów górniczych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wydłużając tę możliwość do końca 2023 roku. Zawarto w nim również zapisy na temat osłon dla pracowników.

Kancelaria Premiera już oficjalnie poinformowała, że rząd przyjął we wtorek (20 lipca) projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który zakłada między innymi wydłużenie do końca 2023 roku możliwości przekazywania likwidowanych kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W zapisach zamieszczono także fragmenty mówiące o przedłużeniu regulacji dotyczących osłon dla górników. Cel  jest jasny: „zapewnienie sektorowi bezpiecznego środowiskowa regulacyjnego w okresie istotnych i szybkich zmian”.

Nowe przepisy są kontynuacją działań rozpoczętych przez rząd w 2015 roku, po przyjęciu „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.”. „Konieczność kontynuacji restrukturyzacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w dużej mierze wynika z utrzymującej się od dłuższego czasu trudnej sytuacji na międzynarodowym rynku węgla”, podaje Kancelaria Premiera. Co istotne, jednocześnie projekt ustawy uwzględnia zapisy umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 r. w Katowicach. „Zaplanowany plan naprawczy ma na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak również kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodny z harmonogramem zawartym w umowie społecznej”, podkreślają rządowi przedstawiciele i przestrzegają, że odpuszczenie procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych, mogłoby spowodować bardzo poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska. „To m.in. brak możliwości realizacji zobowiązań finansowych, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutki społeczne upadłości oraz szeroko rozumiane skutki dla kooperantów przedsiębiorstw węglowych”, wyliczają.

Najważniejsze zapisy zawarte w nowelizacji mówią o tym, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie mogła nabywać kolejne kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansować ich likwidację ze środków pochodzących z budżetu państwa. Chodzi o kopalnie, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto, projekt ustawy umożliwia do końca 2027 r. dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez SRK. „Umożliwiono skorzystanie z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych przez SRK po 1 września 2021 roku”, podaje rząd. Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych. Wsparcie dla pracowników będzie przewidywać: urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazową odprawę pieniężną.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2021 roku, jednak niektóre artykuły w nim zawarte zaczną funkcjonować z początkiem 2022 roku.

Obrazek domyślny
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.