Jastrzębska Spółka Węglowa: Dialog i inwestycje, czyli wizyta w koksowni Przyjaźń

W Dąbrowie Górniczej odbyła się „wizyta gospodarcza” w koksowni Przyjaźń, czyli największym zakładzie spółki JSW KOKS, należącej do Grupy Kapitałowej JSW. Wizyta odbyła się w kluczowej dla tego miejsca chwili – informuje Jastrzębska Spółka Węglowa.

„Nasza koksownia Przyjaźń to łącznie 75% całości produkcji koksu w Grupie Kapitałowej JSW. Wiemy, że bez węgla koksowego nie ma stali, a ze stalowych elementów m.in. w samochodach, sprzętach AGD, wiatrakach itd. korzystamy na co dzień wszyscy. Dziś tu, w koksowni, wspólnie monitorujemy postępy prac nad inwestycją”, mówiła Barbara Piontek, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 30 czerwca 2021 r. w koksowni Przyjaźń. To największy zakład spółki JSW KOKS, należącej do Grupy Kapitałowej JSW. Wizyta gospodarcza w Dąbrowie Górniczej odbyła się w kluczowej dla JSW KOKS chwili. „Jesteśmy w bardzo ważnym momencie,  tuż przed podpisaniem umowy na wykonanie baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń, która zwiększy moce produkcyjne JSW KOKS. To spółka o strategicznym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej JSW”, zaznaczyła prezes Piontek. „Wiem, z czym na co dzień mierzą się koksownicy, jakie mają problemy i zapewniam, że Jastrzębska Spółka Węglowa będzie wspierać ich wysiłki w realizacji wszystkich planów rozwojowych”, dodała.

„Rozmawiam z pracownikami i ze związkami zawodowymi. Ta inwestycja niesie także za sobą realne korzyści środowiskowe. Pozwoli na obniżenie emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu”, podkreśliła prezes JSW. „Cieszę się, że pani prezes jest otwarta na ludzi i inwestycje. Nie boi się wyzwań, rozmawia ze wszystkim stronami, prowadzi dialog i to powinno mieć miejsce w tak dużej Grupie Kapitałowej”, oceniła Irena Przybysz, przewodnicząca NSZZ Solidarność 80 przy JSW KOKS, biorąca udział w wizycie gospodarczej. „Dziś mogłam jeszcze raz porozmawiać o problemach załogi, o przyszłości naszych miejsc pracy i inwestycjach, żebyśmy mogli tutaj jeszcze długo pracować”, poinformowała Irena Przybysz.

Budowa baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej jest dziś ważna dla utrzymania i wzrostu wolumenu zdolności produkcyjnych koksu i węglopochodnych w Grupie Kapitałowej JSW. Dąbrowski zakład to łącznie 75 proc. całości produkcji koksu Grupy, a spółka JSW KOKS posiada trzy koksownie (Przyjaźń, Radlin oraz Jadwiga) eksploatujące łącznie 6 baterii koksowniczych, z czego 4 w koksowni Przyjaźń. Tylko w pierwszym kwartale br. produkcja koksu wyniosła ponad 0,9 mln ton.

„Nowa bateria nr 4 zostanie zbudowana w oparciu o posiadaną dokumentację technologiczną zapewniającą zgodność z obowiązującymi wymaganiami w obszarze ochrony środowiska oraz pozwalającą na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych”, podkreśliła Iwona Gajdzik–Szot, prezes JSW KOKS. „Powstanie ona w miejscu poprzedniej baterii z wykorzystaniem już istniejących elementów infrastruktury, w tym na przykład wykorzystaniem instalacji suchego chłodzenia koksu”, dodała.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.