Śląscy ratownicy medyczni wciąż bez dodatku do pensji za walkę z COVID-19. Poseł KO interweniuje u wojewody

Ratownicy medyczni z województwa śląskiego jako jedyni w kraju nie otrzymali dodatków do pensji za pracę w czasie pandemii COVID-19. W czwartek przed siedzibą Sosnowieckiego pogotowia ratunkowego odbyła się konferencja prasowa podczas której poseł Mateusz Bochenek oraz ratownicy medyczni apelowali do wojewody śląskiego o jak najszybszą wypłatę pieniędzy.


Od 15 miesięcy personel medyczny w całym kraju pracuje w wyjątkowo ciężkich okolicznościach
Problem z zarobkami ratowników medycznych stał się głośny w czasie ostatnich strajków, które odbyły się w wielu miastach w kraju. Przychodziliśmy na dodatkowe dyżury aby w tym ciężkim czasie wspomóc całe społeczeństwo – mówi Andrzej Badura przewodniczący związków zawodowych w sosnowieckim pogotowiu. Pomijając jednak ogólnokrajowy strajk ratowników, którzy postulują wyższe zarobki ten problem dotyczy wyłącznie województwa śląskiego: – personelowi medycznemu przysługują dodatki do pensji za pracę w czasie pandemii, lecz tylko jedno, jedyne województwo Śląskie nie wypłaciło tych dodatków. Ludzie tutaj bardzo ciężko na to pracowali. Czy my jesteśmy gorsi? – pyta Badura.

Patowa sytuacja trwa od wielu miesięcy. Podczas gdy personel medyczny czeka na wypłatę dodatków przez wojewodę, ten prowadzi korespondencję z Ministerstwem Zdrowia zasłaniając się brakiem podstawy prawnej do przekazania pieniędzy. Jednak jak wskazuje poseł Mateusz Bochenek z uzyskanych przez niego informacji jasno wynika, że „obowiązek realizacji powyższego zadania, wypłaty dodatków za pracę w niedziele, święta i godziny nocne spoczywa na wojewodach. Minister przekazał wojewodzie informacje, które wyjaśniają wszelkie wątpliwości i pozwalają na sfinansowanie przedmiotowych dodatków przez wojewodę.”

Poseł Bochenek interweniował w Ministerstwie Zdrowia oraz kontaktował się z innymi urzędami
wojewódzkimi w kraju. Na tej podstawie przygotował instruktarz, wsparcie dla wojewody, w którym
zostały opisane procedury związane z wypłatą świadczeń oraz wzory umów z poszczególnymi
pogotowiami ratunkowymi w województwie. Mam nadzieję, że ta gorsząca sytuacja czym prędzej się zakończy a przyznane dodatki zostaną wypłacone – podsumowuje poseł.

Platforma Obywatelska

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.