Mieszkańcy protestują przeciwko nowej kopalni. Podpisz petycję dla Mysłowic

Czy w Mysłowicach powstanie nowa kopalnia? Prezydent miasta wydał zarządzenie, w którym ogłosił konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Społecznicy z Mysłowic i mieszkańcy miasta sprzeciwiają się rozpoczęciu wydobycia w dzielnicy Brzezinka, czemu dawali już wyraz na łamach Śląskiej Opinii. O nowej kopalni pisaliśmy również w dziale Śląskiej Opinii o górnictwie, sam prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz w rozmowie z Bartoszem Wojsą zapowiedział konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.

Na facebookowej stronie Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach opublikowano petycję przeciwko powstaniu kopalni. Mieszkańcy walczą z władzami miasta. W opisie stanowiska możemy przeczytać, że „(…) w związku z powstaniem prywatnej kopalni “Brzezinka 3” Mysłowice oraz cały subregion katowicki narażony jest na utratę środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.”, „(…) grozi nam degradacja środowiska naturalnego, lasów, gdzie mogą tworzyć się niecki bezodpływowe, w których będzie osiadać woda powodując gnicie drzew. Ponadto naruszone mogą zostać podziemne źródła wody, zmienią się warunki hydrologiczne. Tysiące (ok. 70 tys. rocznie) przejeżdżających ciężarówek także nie pozostanie bez wpływu na jakość powietrza. Nie wiemy co z hałdami, co z materiałem pozostałym po przeróbce węgla, gdzie będzie odprowadzana woda, czy przy kopalni powstanie oczyszczalnia ścieków.”.

Podpisz petycję przeciwko powstaniu nowej kopalni w Mysłowicach.

Obrazek domyślny
Natalia Wrocławska

Redaktorka prowadząca Śląskiej Opinii. Prowadzi podcast Szum Sporego Miasta.