Metrolinie podniosą ofertę transportową. Pierwsze połączenia w kwietniu

System 30 połączeń autobusowych ZTM, dzięki którym będzie można łatwiej przemieszczać się po obszarze Metropolii. To także świetna alternatywa dla kierowców samochodów w naszym regionie.

Po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii już niedługo będzie można przemieszczać się metroliniami – czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi dużymi miastami znacznie się skróci. Wspólną zaletą wszystkich linii metropolitalnych będzie ich zwiększona częstotliwość – autobusy będą kursowały częściej, na wybranych odcinkach co 15 minut. I choć nie wszystkie z nich będą w najszybszy możliwy sposób pokonywać trasy, to stworzą spójną całość, dzięki której pasażerowie będą łatwiej przemieszczać się po GZM. Dodatkowo metrolinie zintegrują obszar Metropolii.

Autobusy będą kursować pomiędzy największymi ośrodkami transportowymi – tam, gdzie leżą główne ciągi komunikacyjne. Wytyczone trasy, oparte na analizach, ściśle wiążą się z ideą zrównoważonej mobilności w Metropolii, czyli sposobem myślenia o mobilności, jako o czymś więcej niż o samym transporcie czy sposobie przemieszczania się na danym odcinku trasy. Chodzi o styl życia, sposób spędzania wolnego czasu, korzystania z usług i dóbr, a także ważną – ochronę środowiska.

Proponowany przebieg tras linii metropolitarnych/fot. Metropolia GZM

Wdrożenie linii metropolitalnych, oznaczonych literą „M”, podzielone zostało na trzy etapy tworzące jeden, spójny system. W ramach pierwszego z nich uruchomione zostaną w kwietniu 2021 r. tzw. linie podstawowe, które będą często obsługiwać duże miasta, charakteryzujące się znacznymi potokami pasażerskimi. W kolejnym etapie, planowanym do uruchomienia w połowie tego roku, wyjadą linie uzupełniające, integrujące obszary Metropolii. W ostatnim z etapów wyjadą na trasy linie, których celem będzie zwiększenie dostępności do wszystkich wcześniej wprowadzonych metrolinii.

Jakie korzyści dla pasażerów będą się wiązać z podróżowaniem liniami metropolitalnymi? Jest ich wiele. Przede wszystkim sprawniejsze i wygodniejsze przemieszczanie się. Jak już zostało wspomniane, są to połączenia o wysokiej częstotliwości, kursujące między najważniejszymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Realizowane nowocześniejszym taborem, dostosowanym do potrzeb mieszkańców. Linie metropolitalne zwiększą dostępność komunikacji publicznej, ponadto będą w zasięgu pasażerów, dzięki innym, uzupełniającym połączeniom – ich częstotliwość zostanie dostosowana do oczekiwań klientów. W sumie, za sprawą kursów metrolinii, pasażerowie będą mieli większy wybór środków transportu, będą mogli naprzemiennie korzystać z komunikacji ZTM, kolei czy – w przyszłości – roweru metropolitalnego. Linie metropolitalne są również tańszą alternatywą dla transportu indywidualnego. Dlaczego? Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu są znacznie wyższe. Podkreślmy również inne, niezwykle ważne zalety korzystania z komunikacji zbiorowej. Rozwiązuje ona problem z parkowaniem, ogranicza hałas, smog i korki, a więc również przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Zachęcamy pasażerów do spojrzenia na korzystanie z transportu publicznego jako wyrazu nowoczesnego i świadomego stylu życia. W wielu europejskich miastach, np. w Pradze, Paryżu czy Sztokholmie przemieszczanie się transportem zbiorowym jest codziennością dla setek tysięcy ludzi. Nadszedł czas, by podobnie było u nas. Metrolinie stają się już realną alternatywą dla samochodów.

— Uruchomienie tych linii daje szereg korzyści naszym pasażerom. Połączenia te udoskonalą ofertę transportową ZTM, ułatwią dostępność do poszczególnych gmin i poprawią jakość życia mieszkańców. Dla przykładu, uruchomione zostanie przyspieszone połączenie pomiędzy Tarnowskimi Górami i Gliwicami, którego dotychczas nie było, a na odcinku Katowice – Gliwice skróci się czas przejazdu o ponad 10 minut – mówi Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.

Dzięki szerokim i czasochłonnym analizom, przeprowadzonym przez ZTM w ramach zaprojektowania metrolinii stworzono m.in. założenia i cele tego projektu, określono również metody i zakres realizacji prac. Dodatkowo, przeprowadzono identyfikację i diagnozę istniejącego systemu transportu publicznego w GZM. Szereg analiz pozwolił także na wytyczenie kierunków zmian w systemie transportowym do 2030 roku.

— W wyniku przeprowadzonych prac przygotowaliśmy projekt sieci linii metropolitalnych, uwzględniający m.in. przebieg linii, lokalizację przystanków, na których będą się zatrzymywać autobusy, proponowany tabor, a także opracowaliśmy rozkłady jazdy – wyjaśnia Aleksander Sobota, zastępca dyrektora ds. przewozów w ZTM. Przez większość zeszłego roku uzgadnialiśmy zmiany tras metrolinii i ostateczny kształt sieci. — To było prawdziwe wyzwanie i cieszę się, że osiągnęliśmy kompromis z gminami – dodaje Aleksander Sobota. 

Warto podkreślić, że priorytetem dla GZM w zakresie komunikacji publicznej nadal pozostaje transport szynowy (połączenia kolejowe i tramwajowe), a jego uzupełnienie stanowi komunikacja autobusowa i trolejbusowa. Dlaczego? Ponieważ to najszybsza, przy odpowiednio rozbudowanej infrastrukturze, i ekologiczna forma transportu. Powstanie kolei metropolitalnej to jednak odległy czas, dlatego już teraz proponowane jest pasażerom udogodnienie, jakie niesie ze sobą korzystanie z metrolinii. Trwają również prace nad zintegrowaniem Taryfy przewozu osób i bagażu z Kolejami Śląskimi, co jeszcze bardziej poszerzy ofertę komunikacji miejskiej dla pasażerów. 

Po uruchomieniu metrolinii planowane jest rozpoczęcie badań z udziałem pasażerów. Na ich podstawie wypracowane zostaną ewentualne, dodatkowe rozwiązania, które zostaną przedstawione gminom i ich mieszkańcom.

Metropolia GZM

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.