Zabrze wybuduje schronisko dla bezdomnych zwierząt

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podpisała umowę na budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nowoczesny obiekt zlokalizowany zostanie w Biskupicach przy ul. Bytomskiej.

W zabrzańskim Ratuszu podpisana została dziś umowa na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wykonawcą prac jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Sp. z o.o. Sp. K. z Tychów.

– Miarą człowieczeństwa jest nasze podejście od słabszych istot. Uwarunkowania w dotychczas funkcjonującym w Zabrzu schronisku dla bezdomnych zwierząt sprawiły, że niezbędne jest wybudowanie nowej siedziby, która będzie spełniać standardy określone w przepisach prawa – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Koszt inwestycji wynosi 15 mln zł (15.177.759,71 zł) i w całości został pokryty z pozyskanych przez miasto środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowe schronisko zlokalizowane zostanie przy ul. Bytomskiej na działce o powierzchni 23.049 m2. Powierzchnia zabudowy działki obiektami schroniska obejmie powierzchnię 2.516,62 m2.

– Nowy obiekt będzie nie tylko schroniskiem dla psów i kotów. Chcemy, aby pełnił on funkcję centrum edukacji i wolontariatu, a także był miejscem aktywności społecznej i spotkań ludzi, którzy chcą poznać świat zwierząt domowych – powiedziała prezes zabrzańskiego oddziału TOZ, Danuta Mikusz – Oslislo.

W ramach budowy nowego schroniska wykonane zostaną następujące elementy kompleksu:

Dwukondygnacyjny budynek wejściowy schroniska o powierzchni użytkowej 624,3 m2 z zewnętrzną klatką schodową i płaskim dachem.  

• 44 podwójne boksy dla psów wraz z komunikacją oraz z pomieszczeniami pomocniczymi, magazynami, kuchnią, kotłownią, warsztatami i toaletami. Boksy rozplanowane na planie prostokąta o dł. 32,5m i szer. 12,6m, dach płaski, powierzchnia użytkowa 1.395,60 m2.

• Jednokondygnacyjny budynek kociarni z dachem płaskim murowanego w technologii tradycyjnej. Kociarnia jest budynkiem na planie koła o średnicy 18 m i powierzchni użytkowej 101,5 m2. 

• Jednokondygnacyjny budynek kwarantanny z prefabrykowanych boksów z dachem płaskim  wraz z zewnętrznymi częściowo zadaszonymi wybiegami oraz wiatą przeznaczoną na chłodnie i skład drewna i paliwa. Powierzchnia użytkowa budynku kwarantanny 230,19 m2. 

• Drogi komunikacyjne z kostki betonowej, wykonanie zagospodarowania patio z kostki granitowej połączonej z trawnikami oraz wykonanie ogrodzenia obiektu schroniska.

W dokumentacji projektowej nowego schroniska dla zwierząt przyjęto proekologiczne rozwiązania techniczne, takie jak:

• Ogrzewanie obiektu zaprojektowano w oparciu o ekologiczne kotły niskotemperaturowe 5-tej klasy na paliwo stałe. Pozwalają na spalanie ekogroszku, drewna lub peletu o mocy 300 kW.

• Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła dla budynków administracyjnych, pomocniczych, gospodarczych, kociarni i boksów dla zwierząt.

• Jako wspomaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano baterię 9 kolektorów słonecznych.

• Przewidziano ujęcie wód deszczowych z dachów  budynków schroniska wraz z retencją wody i instalacją „wody szarej”, która wykorzystywana będzie do myciaterenu, wybiegów dla zwierząt itp.

W ramach inwestycji wykonane zostaną także nasadzenia drzew i krzewów. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca 2022 r.

Urząd Miejski w Zabrzu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.