Nowa droga połączy zabrzańską strefę ekonomiczną z Autostradą A1

Zabrze podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ważnej dla mieszkańców i inwestorów drogi. Nowa infrastruktura w znacznym stopniu usprawni połączenia komunikacyjne w północnej części miasta.

Dziś w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza Miasto Zabrze podpisało z firmą SWECO Polska
Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu
(ul. Witosa)”

Przedmiotem wartej 640 tys. zł umowy jest opracowanie projektu drogi klasy Z (długości około 2 km) na odcinku od ul. Witosa do ul. Goduli wraz z budową mostu nad ciekiem Rokitnickim oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Nadrzędnym celem realizacji ww. odcinka drogi jest utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy autostradą A1 węzeł „Zabrze Północ” oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) w Zabrzu.

Inwestycja znacząco wpłynie na jakość poruszania się środkami transportu wewnątrz miasta oraz wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Nowa infrastruktura stworzy także warunki do udostępnienia kolejnych terenów inwestycyjnych, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe.

 To bardzo ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Zabrza, jak i inwestorów. Nowa droga ułatwi firmom ze strefy ekonomicznej transport jednocześnie sprawi, że samochody ciężarowe nie będą musiały przejeżdżać przez gęsto zamieszkałe centrum dzielnicy Rokitnica– powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zgodnie z umową wykonawca będzie mieć osiemnaście miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania.

Warto przypomnieć, że Miasto Zabrze kosztem 65 mln zł uzbroiło teren o powierzchni
157 hektarów w celu utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, która została podzielonana 45 nieruchomości o wielkości od 0,5 do 21 hektarów. Działki w zabrzańskiej strefie zakupiło dotąd 31 firm (zapełniając strefę w ok. 90%), z których 19 już zakończyło już swoje inwestycje i prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałe firmy są w trakcie budowyzakładów lub kończą prace projektowe.

Do końca 2020 r. nakłady firmy w zabrzańskiej SSE wyniosły około 1 mld PLN, a zatrudnienie znalazło ok. 1500 pracowników. Docelowo po zakończeniu wszystkich inwestycji szacuje się, iż na terenie SSE w Zabrzu powstanie ok. 3000 miejsc pracy a łączne nakłady inwestycyjne firm przekroczą kilka miliardów złotych.

Urząd Miasta Zabrze

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.