Tauron sięga po kolejne złoże węgla. „Brzezinka” ma zasilić nowy blok energetyczny

Nowy blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie ma być zasilany z nowego złoża węgla Brzezinka, którego wydobycie – częściowo – już rozpoczęto w Tauronie. Z obliczeń spółki wynika, że może tam znajdować się nawet ponad 20 milionów ton niskochlorowego węgla. Co istotne, przedstawiciele Tauron Wydobycie zapewniają, że eksploatacja będzie prowadzona pod terenami, które nie są „zurbanizowane”, czyli nie mieszkają tam ludzie. 

Zasoby operatywne złoża „Brzezinka”, z którego węgiel chce wydobywać spółka Tauron, mają powierzchnię około 9 kilometrów kwadratowych i są zlokalizowane – jak zapewniają przedstawiciele firmy – pod terenami niezurbanizowanymi, czyli takimi, na terenie których nie mieszkają ludzie. Węgiel zdobyty dzięki eksploatacji w tamtym miejscu ma trafić między innymi do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. „Udostępniliśmy kolejny pokład węgla o parametrach niezbędnych dla bloków energetycznych. Z nowego złoża Brzezinka w ciągu najbliższych dziesięciu lat planujemy pozyskać ponad 20 milionów ton paliwa, spełniającego wyśrubowane wymagania nowoczesnych bloków energetycznych”, mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie. „Dzięki bliskiej lokalizacji aktywów wytwórczych Grupy Tauron możemy im dostarczać paliwo wysokiej jakości, w zoptymalizowanej cenie”, dodaje.

Pierwsza eksploatowana ściana w nowym pokładzie ma 660 metrów wybiegu i 3,5 metra  wysokości. „Do pracy w ścianie wykorzystywany jest zmodernizowany kombajn ścianowy wyposażony w organy o średnicy ponad 2 metrów. Dla uruchomienia eksploatacji w przedmiotowej partii kopalnia pozyskała nowe wyposażenie w zakresie przenośników zgrzebłowych ścianowego i podścianowego. Transport urobku ze ściany realizowany jest odstawą taśmową 1200 mm, która docelowo w znacznym zakresie służyła będzie również jako środek transportu załogi”, mówi Jacek Pytel. Zakład górniczy Sobieski rozpoczął roboty udostępniające pokład 301 złoża Brzezinka po uzyskaniu koncesji, a sam plan ruchu przed zatwierdzeniem w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach uzyskał pozytywną opinię prezydentów miast Mysłowice i Jaworzno. 

Zakład górniczy Sobieski jest połączony z terenem nowego bloku 910 MW najkrótszą w Polsce linią kolejową umożliwiającą dostawy węgla kamiennego bezpośrednio z kopalni. To niespełna 4 kilometrowy odcinek toru. „Blok 910 MW będzie zużywał rocznie ponad 2 mln ton węgla. Uruchomiona kilka miesięcy temu trasa przewozu przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów transportu surowca do aktywów wytwórczych Grupy Tauron. Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatruje ok. 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska wypełniają najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 niższa  o ok. 31%”, informuje Tauron Wydobycie.

Podczas gdy Tauron rozpoczyna wydobycie w „Brzezince”, prace w ramach nowej kopalni chce zacząć także prywatna spółka Brzezinka 3, wchodząca w skład Grupy ECI, na której czele stoi Europejskie Centrum Inwestycyjne, o czym pisaliśmy kilka dni temu na łamach „Śląskiej Opinii”. Firma otrzymała już koncesję na wydobycie węgla w Mysłowicach. Zgodnie z planem, w mieście ma powstać nowa kopalnia, która będzie prowadzić wydobycie ze złoża, gdzie znajdują się tony węgla. Tym działaniom sprzeciwiają się mieszkańcy, którzy protestują przeciwko inwestycji, bojąc się między innymi o swoje domy i zniszczenia spowodowane szkodami górniczymi, zanieczyszczenie powietrza oraz uciążliwy hałas. O tych obawach będziemy rozmawiać w czwartek, 25 lutego, w ramach audycji „Śląska Opinia o górnictwie”. Naszym gościem będzie wówczas Marcin Stroński, aktywista z Mysłowic. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. 

Default image
Bartosz Wojsa
Dziennikarz, redaktor prowadzący śląskiego serwisu w „Super Expressie”.