Samorządy żądają od premiera uczciwości i wzięcia się do roboty

Samorządowcy mają się czego obawiać. Już raz ci z innej opcji niż rządząca padli ofiarą nieuczciwego podziału pieniędzy. A wraz z nimi miliony Polaków, którym rząd zablokował rozwój ich małych ojczyzn w trakcie stronniczego podziału drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teraz nie pozwolą, by sytuacja powtórzyła się przy okazji uruchomienia funduszy europejskich z nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Dlatego napisali list otwarty do premiera. Wzywają rząd do szybkich i uczciwych prac nad podziałem pieniędzy.

List został zaprezentowany opinii publicznej podczas konferencji, w której wzięli udział posłowie Marcin Kierwiński, Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej, Jacek Protas, Szef Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wnioskujemy do pani marszałek Witek, aby uzupełnić porządek najbliższego posiedzenia Sejmu o informację premiera Morawieckiego na temat stanu przygotowań do ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy i przygotowywania Krajowego Planu Obudowy. Mijają już prawie dwa miesiące od czasu, gdy zakończył się szczyt europejski, mijają już prawie dwa miesiące, odkąd polski rząd mógł przystąpić do uruchomienia procedury, która daje Polsce gigantyczne pieniądze. Dziwi nas bardzo zwłoka premiera Morawieckiego, ten brak chęci pomocy przedsiębiorcom, samorządom, wszystkim Polakom – mówi Marcin Kierwiński.

Jeśli rząd i parlament wezmą się do roboty, to w ciągu najbliższych trzech lat do Polski trafi ponad 55 mld euro. Te środki mogą być katalizatorem rozwoju polskiej gospodarki po okresie pandemii. I zwłaszcza teraz to nie jest czas ani na ociąganie się, ani tym bardziej na polityczne klucze. Premier musi się otrząsnąć z tego propagandowego pierza, w którym się kompletnie zagubił. Nie wolno mścić się na Polakach i odbierać im szansy na rozwój tylko dlatego, że nie wybrali PiS-u w wyborach samorządowych. Za dużo my wszyscy, jako naród, mamy do stracenia – podkreśla Jacek Protas.

Przedstawiona przez rząd wstępna tabela podziału funduszy pomiędzy regiony budzi duże kontrowersje. Ten podział nie zadowala właściwie żadnego z regionów. Rząd zastosował manewr, który przewiduje rezerwę w wysokości ponad 7 mld euro. Obawiamy się, że podział tych pieniędzy będzie miał charakter wyłącznie uznaniowy – tłumaczy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Sygnatariusze listu oczekują od premiera bardzo konkretnych działań, m.in.: właśnie natychmiastowej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie ponad 55 mld euro dla polskiej gospodarki czy poszerzenia dialogu dotyczącego funduszy UE w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wskazują także, że wstępny podział pieniędzy dla regionalnych programów operacyjnych nie opierał się na konkretnym algorytmie, a perspektywa negocjacji „odłożonych” 7,1 mld euro, z deklarowanej 40 proc. puli dla regionów, budzi obawy co do rzeczywistych intencji strony rządowej.

„Szanowny Panie Premierze, na Panu i Rządzie, ale również na polskich samorządach, spoczywa ogromna odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie szansy, jaką dają unijne fundusze, aby zapewnić mieszkańcom naszego kraju dobre i bezpieczne warunki życia, a Polsce stabilny i szybki rozwój. Zróbmy wszystko, aby procesu lokowania środków nie obciążyły zarzuty o polityczne rozdania i niesprawiedliwe traktowanie!” – kończą swój list samorządowcy.

To nie jest dmuchanie na zimne, bo sprawa nieuczciwego, politycznego podziału pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest jeszcze gorąca. Już raz premier i jego kancelaria wystrychnęli miliony Polaków na dudka. Nie pozwolimy, żeby to się znów powtórzyło – zastrzega Jacek Protas. Sekretariat Samorządowy, któremu szefuje, jednoczy samorządowców z całej Polski. Spotykają się na Forach Regionalnych, współpracując z ekspertami przy wypracowywaniu swoich postulatów.

Platforma Obywatelska Śląsk

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.