Działania na rzecz walki ze zmianami klimatu: Elon Musk fundatorem nagrody XPRIZE o wartości 100 milionów dolarów za technologię eliminacji dwutlenku węgla

Największa w historii nagroda motywująca, która ma przyciągnąć i zainspirować wynalazców do opracowania i zwiększenia skali rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla, służących walce ze zmianami klimatu.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)– XPRIZE, światowy ekspert w opracowywaniu i uruchamianiu programów motywacyjnych mających na celu rozwiązywanie najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, ogłosił dziś konkurs XPRIZE Carbon Removal o budżecie 100 milionów dolarów, sponsorowany przez Elona Muska i jego Fundację.

Ten czteroletni, międzynarodowy konkurs adresowany jest do pomysłodawców i zespołów z całego świata, które mają stworzyć i zademonstrować rozwiązanie umożliwiające wyciągnięcie dwutlenku węgla bezpośrednio z atmosfery lub oceanów i trwałe jego zatrzymanie w sposób przyjazny dla środowiska. Warunkiem zwycięstwa w konkursie jest przedstawienie szczegółowego, zweryfikowanego modelu swojego rozwiązania na poziomie usuwania 1 tony CO2 dziennie, a następnie wykazanie przed zespołem sędziów zdolności swojego rozwiązania do jego ekonomicznej skalowalności do poziomu gigaton. Celem inicjatywy XPRIZE jest stymulowanie i pomoc w zwiększeniu skali efektywnych rozwiązań, które pozwolą wspólnie osiągnąć cel usuwania 10 gigaton dwutlenku węgla rocznie do 2050 r., co pomoże w walce ze zmianami klimatu i przywróci równowagę węglową Ziemi.

Chcemy osiągnąć naprawdę znaczący wpływ. Ujemny bilans węglowy, a nie neutralność. Ostatecznym celem jest skalowalne wychwytywanie węgla, które jest mierzone na podstawie >>w pełni uwzględnionego kosztu za tonę<<, mającego na względzie wpływ na środowisko. To nie jest tylko teoretyczny konkurs; poszukujemy zespołów, które zbudują rzeczywiste systemy, wywierające wymierny wpływ i skalujące się do poziomu gigaton. Cokolwiek będzie trzeba. Czas jest najważniejszy – powiedział Elon Musk, założyciel i dyrektor generalny firm Tesla i SpaceX.

Rzucamy wyzwanie inżynierom, naukowcom i przedsiębiorcom, aby skonstruowali i zademonstrowali systemy usuwania węgla, które naprawdę działają – powiedział Peter H. Diamandis, założyciel i dyrektor wykonawczy XPRIZE. – Systemy, które w małej skali mogą wykazać rzeczywiste, opłacalne usuwanie węgla przy wydajności 1 tony dziennie, a następnie zaprezentować, jak można je skalować (efektywnie kosztowo) do skali gigatonowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zainspirowanie przedsiębiorców i inżynierów do tworzenia rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla, z których znaczna część była do tej pory jedynie dyskutowana i omawiana. Pragniemy, aby zostały one skonstruowane, przetestowane i zweryfikowane. Mamy nadzieję, że to wyzwanie XPRIZE zmobilizuje sektor publiczny i prywatny do zaangażowania się tak, jak Ansari XPRIZE o wartości 10 milionów dolarów przyczyniło się do powstania przemysłu komercyjnych lotów kosmicznych.

Aby ludzkość mogła osiągnąć cel porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi do nie więcej niż 1,5˚(C) w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej lub wręcz 2˚(C), konieczne są śmiałe, radykalne innowacje technologiczne i zwiększenie skali, które nie będą polegały tylko na ograniczaniu emisji CO2, ale na rzeczywistym pochłanianiu CO2 już znajdującego się w powietrzu i oceanach. Jeśli ludzkość będzie podążać dotychczasową drogą, wówczas do roku 2100 średnia temperatura na świecie może wzrosnąć o 6˚(C).

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2021 roku, czyli w Dzień Ziemi. Tego samego dnia rozpocznie się rejestracja uczestników. Projekt będzie trwał przez 4 lata do Dnia Ziemi w 2025 roku.

Pula nagród wynosząca 100 milionów dolarów zostanie rozdzielona w następujący sposób:

Po upływie 18 miesięcy, na podstawie decyzji sędziów konkursu, 15 najlepszych wybranych zespołów otrzyma po 1 mln dolarów każdy. Nagrody za etapy kluczowe będą początkiem pozyskiwania funduszy przez zespoły na ich budżety operacyjne w celu przeprowadzenia pełnowymiarowych demonstracji wymaganych do zdobycia nagrody.

W tym samym czasie, do rywalizujących zespołów studenckich trafi w sumie dwadzieścia pięć stypendiów studenckich o wartości 200 000 USD.

Pozostałe 80 milionów dolarów zostanie rozdzielone w następujący sposób:

1) Zwycięzca nagrody głównej (pierwsze miejsce): 50 mln USD.

2) Zajęcie drugiego miejsca: 20 mln USD.

3) Zajęcie trzeciego miejsca: 10 mln USD.

Zespoły mogą zgłaszać do konkursu rozwiązania naturalne, inżynieryjne i hybrydowe. Sędziowie konkursowi będą oceniać drużyny w oparciu o cztery podstawowe kryteria:

1) Sprawny prototyp systemu usuwania węgla, który można poddać rygorystycznej ocenie, zdolny do usuwania, co najmniej 1 tony dziennie.

2) Zdolność zespołu do zademonstrowania sędziom, że ich rozwiązanie może być ekonomicznie skalowalne do poziomu gigaton.

3) Podstawowym kryterium w tym konkursie jest w pełni włączony koszt tony, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynników związanych z korzyściami dla środowiska, trwałością oraz wszelką wartością dodaną produktów; oraz

4) Ostatnim kryterium jest długość okresu, na jaki usunięty węgiel zostaje zatrzymany. Pożądany minimalny cel to 100 lat.

Zmieniający się klimat naszej Ziemi jest podstawowym zagrożeniem dla ludzkości. Jednakże nie jest jeszcze za późno, jeśli podejmiemy działania TERAZ! Ludzka wyobraźnia i kreatywność mogą zapewnić jaśniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość na tej planecie, którą nazywamy domem – powiedział Anousheh Ansari, dyrektor generalny XPRIZE. – Dzięki współpracy z Elonem i jego Fundacją, będziemy poszukiwać efektywnych kosztowo rozwiązań, które mogą być masowo stosowane w świecie rzeczywistym. Za sprawą konkursu XPRIZE Carbon Removal, zachęcamy zespoły do tworzenia historii i odgrywania roli bohaterów klimatycznych poprzez kreowanie naszej przyszłości.

Spodziewamy się, że do udziału w konkursie zgłosi się szereg różnorodnych zespołów z całego świata. To, co jest najpiękniejsze w konkursie XPRIZE, to różnorodność koncepcji podejmowanych przez zespoły. Jest to doskonały sposób na usuwanie dwutlenku węgla, ponieważ istnieje tak wiele sposobów, aby wydobyć CO2 z powietrza i oceanów. Spodziewamy się, że zobaczymy takie metody, jak bezpośrednie wychwytywanie z powietrza, mineralizacja i wzmocnione wietrzenie, naturalne rozwiązania oparte na roślinach, drzewach lub rozwiązaniach oceanicznych. Chcemy, aby już teraz przeprowadzono jak najwięcej realnych, skalowalnych demonstracji, abyśmy wszyscy mogli wesprzeć jak najszybsze wdrożenie najlepszych rozwiązań.

Najnowsze informacje na temat organizacji konkursu i najważniejszych terminów można znaleźć na stronie XPRIZE.org/prizes/elonmusk.

Obejrzyj i udostępnij 90-sekundowy zwiastun tego przełomowego przedsięwzięcia XPRIZE o wartości 100 milionów dolarów na skalę gigatonową.

XPRIZE

XPRIZE, organizacja non-profit 501(c)(3), jest światowym liderem w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych modeli konkursowych w celu rozwiązywania największych światowych wyzwań. Aktualne konkursy obejmują NRG COSIA Carbon XPRIZE o wartości 20 milionów dolarów, XPRIZE Rainforest o wartości 10 milionów dolarów, ANA Avatar XPRIZE o wartości 10 milionów dolarów, XPRIZE Rapid COVID Testing o wartości 6 milionów dolarów, IBM Watson AI XPRIZE o wartości 5 milionów dolarów, XPRIZE Rapid Reskilling o wartości 5 milionów dolarów oraz Pandemic Response Challenge o wartości 500 tysięcy dolarów. Więcej informacji można znaleźć na stronie xprize.org.

Fundacja The Musk Foundation

Fundacja Elona Muska przyznaje granty, które wspierają: badania nad energią odnawialną, badania nad ludzką eksploracją kosmosu, badania pediatryczne, edukację w zakresie nauki i inżynierii oraz rozwój bezpiecznej sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210208005280/en/

XPRIZE/Źródło informacji: Business Wire

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa