Bytomscy przedsiębiorcy z branży gastronomicznej zwolnieni z opłaty koncesyjnej

Bytom jako jedno z pierwszych miast w Polsce podjął decyzję o zwolnieniu z całości opłaty koncesyjnej /ze wszystkich trzech rat/ przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Przedłożony przez prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza, projekt uchwały w tej sprawie jednogłośnie przyjęli dziś – 28 stycznia – radni Rady Miejskiej w Bytomiu. 

Dwukrotnie spotkaliśmy się z bytomskimi restauratorami, aby dostosować formy udzielanej pomocy do ich rzeczywistych potrzeb. Zaproponowany projekt uchwały został przygotowany jako odpowiedź na apel przedstawicieli branży gastronomicznej. Podjęta dzisiaj uchwała Rada Miejskiej zwalnia bytomskich restauratorów z całości opłaty koncesyjnej za 2021 rok – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Dziękuję radnym, którzy poparli tę ważną uchwałę, która jest kolejnym wsparciem dla bytomskich przedsiębiorców z branży gastronomicznej – podkreśla prezydent Mariusz Wołosz. 

Podjęta dzisiaj uchwała związana jest z wejściem w życie 26 stycznia nowelizacji ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Na mocy tej uchwały, przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z całości opłaty koncesyjnej (ze wszystkich trzech rat). Ci przedsiębiorcy, którzy uiścili już pierwszą ratę opłaty, otrzymają zwrot środków na konto. 

Warto jednak dodać, że przedsiębiorcy mimo zwolnienia z opłaty koncesyjnej będą musieli złożyć do 31 stycznia br. oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020 rok. Ponadto trzeba zaznaczyć, że zwolnienie z opłaty koncesyjnej będzie wliczało się do sumy pomocy publicznej. 

Zgodnie z szacunkami, łączna wartość wsparcia, jakie zostanie udzielone przedstawicielom bytomskiej gastronomii w formie zwolnienia z opłaty koncesyjnej będzie wynosić około 300 tys. zł. 

Gmina Bytom od marca 2020 r. udziela pomocy bytomskim przedsiębiorcom. Tylko od marca 2020 roku do połowy stycznia 2021 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Bytomiu 807 wniosków, w ramach których udzielono ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych, a także ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na łączną kwotę ponad 955 tys. zł. Najwięcej z tej kwoty udzielono: ulg związanych z obniżką czynszu za lokale użytkowe, umorzeń i odroczeń rat w ramach pomocy de minimis, a także umorzeń opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dzierżawy. 

Urząd Miejski w Bytomiu 

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.