Polskie miasta zatrute – program LeadAIR pomaga zwalczać smog

Barcelona Institute for Global Health opublikował ranking miast europejskich o najwyższym wskaźniku śmiertelności spowodowanej zanieczyszczeniem powietrza. Na szczycie listy są miasta z Włoch, Polski i Czech. Z publikacji wynika, że na mapie naszego kraju największe problemy mają Aglomeracja Śląska, Jastrzębie Zdrój i Rybnik.


W dzienniku The Lancet Planetary Health opublikowano ranking miast europejskich o najwyższym wskaźniku śmiertelności spowodowanej zanieczyszczeniem powietrza, a dokładnie drobnym pyłem zawieszonym (PM2,5) i dwutlenkiem azotu (NO2). Gdyby wszystkie analizowane miasta poprawiły jakość powietrza osiągając poziomy pyłów zawieszonych zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), każdego roku można by zapobiec blisko 52 tysiącom zgonów w całej Europie. Dziesięć miast o największym obciążeniu śmiertelnością związaną z ilością pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu to: Brescia (Włochy), Bergamo (Włochy), Karwina (Republika Czeska), Vicenza (Włochy), Metropolia Śląska (Polska), Ostrawa (Republika Czeska), Jastrzębie-Zdrój (Polska), Saronno (Włochy), Rybnik (Polska), Havířov (Republika Czeska).


W ostatnich, mroźnych dniach Polska znów biła rekordy zanieczyszczonego powietrza. Pozbycie się smogu to jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych naszego kraju. W wielu miastach jednak wciąż brakuje wiedzy na temat planowania i wdrażania zmian. Działania pojedynczych mieszkańców czy aktywistów nie zawsze mają przełożenie na zmiany systemowe. Dlatego konieczne jest aktywne włączenie się w walkę ze smogiem władz samorządowych. Potrzebni są liderzy i liderki, świadomi włodarze, zdeterminowani i przygotowani do wdrażania progresywnych zmian.

Forum Energii realizując program „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog” skupia się na wsparciu samorządów w walce o poprawę jakości powietrza, a tym samym jakości życia mieszkańców polskich miast. Poprzez udział w programie przedstawiciele miast zdobywają wiedzę oraz umiejętności, narzędzia i inspiracje do antysmogowych działań. Dowiadują się, jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe oraz pozyskać dodatkowe środki na lokalną niskoemisyjną transformację. W drugiej edycji projektu LeadAIR udział bierze 15 miast m. in. z obszarów wskazanych w raporcie Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Są to Jastrzębie Zdrój i miasto z Aglomeracji Śląskiej: Bytom.

Druga edycja projektu LeadAIR pokazuje, że wielu polskich włodarzy i urzędników dostrzega złożoność problemu złej jakości powietrza w miastach i rozpoczyna realizację pomysłów i opracowanie długofalowych strategii. Inicjatywy samorządowe należy jednak wspierać merytorycznie i ułatwiać urzędnikom docieranie do ekspertów. I taką możliwość daje LeadAIR. Włodarze miast biorą udział w warsztatach, webinarach i spotkaniach eksperckich, ale przede wszystkim otrzymują możliwość 4-miesięcznej współpracy z doradcą, dobranym do potrzeb danego miasta. Nasi doradcy to m.in. Tomasz Pietrusiak, Sylwia Słomiak, Patryk Białas czy Małgorzata Smolak.


Działania samorządów są kluczowe dla polskiej transformacji energetycznej. Działania na poziomie lokalnym należy wspierać dostarczając wiedzę, motywację i wsparcie w realizacji ambitnych przedsięwzięć na rzecz nie tylko poprawy jakości powietrza, ale także ograniczenia emisji CO2 i zmian klimatu – mówi koordynatorka projektu LeadAIR Magdalena Tchórznicka.


Właśnie teraz dokonanie tych zmian jest możliwe. Na stole leżą ogromne pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE, z których dużą część trzeba wydać na rozwiązywanie problemów środowiska i klimatu, w tym na poprawę jakości powietrza.

Na stronie internetowej www.isglobalranking.org można zapoznać się z danymi na temat każdego miasta.

Forum Energii

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.