Biomasa zamiast węgla? Polska Grupa Górnicza chce współpracy w programie Karolinka 2.0

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A. wzięli udział w XV konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Stowarzyszenie Klaster Kotlarski na temat „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czy biomasa w pełni zastąpi węgiel pod strzechą?”. W trakcie wydarzenia podpisano m.in. listy intencyjne o współpracy PGG S.A. z samorządami w programie Karolinka 2.0.

Tegoroczną konferencję, która po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się w wielkopolskim Pleszewie, honorowym patronatem objął wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Uczestnicy zwracali uwagę, że w złożonej sytuacji społecznej i makroekonomicznej wywołanej antywęglową polityką UE i wojną na Ukrainie wiele kwestii przybrało nowy kształt. Głównym tematem rozmów w polskich domach wyposażonych w indywidualne źródła ciepła jest dziś pytanie nie o to, czy ogrzewać węglem, ale czy uda się go kupić i jak długo możliwe będzie korzystanie z importowanych paliw w ogrzewnictwie indywidualnym?

Jeszcze przed obecnym kryzysem Polska Grupa Górnicza S.A. przygotowywała ofertę, w której starano się połączyć sprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa dostaw nośników energii (niezależnych od importu). Na rynku komunalno-bytowym, wokół którego koncentruje się konferencja ICHPW i SKK, były to ekogroszki i ekomiały, które dzięki swym parametrom jakościowym, cenie oraz cechom użytkowym błyskawicznie podbiły polski rynek.

Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów i analiz Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadziła do oferty handlowej innowacyjne paliwo węglowe o nazwie handlowej „Ekogroszek Karolinka”. Jest to kompozycja wysokojakościowych groszków z kopalń PGG S.A. oraz tzw. błękitnego węgla, charakteryzuje się doskonałymi cechami energetycznymi, a na tle pozostałych ekogroszków wyróżniają to paliwo nieprzeciętne właściwości emisyjne. Porównując emisję towarzyszącą spalaniu „Karolinki” z emisjami przy spalaniu klasycznych paliw węglowych uzyskano rezultaty świadczące o co najmniej 30-procentowym zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Mając pewność co do proekologicznych cech „Ekogroszku Karolinka” w styczniu 2022 r. PGG S.A. zaproponowała jednostkom samorządu terytorialnego przystąpienie do programu badawczo-wdrożeniowego Karolinka 2.0, w którym spółka zobowiąże się dostarczać „Karolinkę”, a gminy umożliwią niezależnej jednostce badawczej przeprowadzenie badań poziomu emisji po zastosowania „Karolinki” i paliwa alternatywnego w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych kotłów użytkowanych w obiektach gminnych. W trakcie konferencji podpisano m.in. listy intencyjne dotyczące współpracy w tym zakresie.

Potwierdzenie ponadprzeciętnych cech „Karolinki” zwiększy zainteresowanie ofertą paliw węglowych, a skomplikowana sytuacja rynkowa na pewno będzie sprzyjać dalszej ich obecności na rynku. Celem PGG S.A. jest, aby ta obecność była na wskroś nowoczesna, aby węgiel przestał być kojarzony ze smogiem, za to ponownie zaczął kojarzyć się z ciepłym, komfortowym przetrwaniem chłodnych pór roku.

W zamyśle autorów wdrożony programu Karolinka 2.0 będzie oddziaływać na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w kraju, zmieni wizerunek branży postrzeganej dotąd niesprawiedliwie jako archaiczna i unaoczni potencjał innowacyjny specjalistów pracujących w górnictwie. Program powinien też potwierdzić pozycję PGG S.A. jako lidera i inicjatora pozytywnych zmian w niełatwej dziś roli producenta i dostawcy paliw kopalnych.

Polska Grupa Górnicza

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.