Zabrze konsekwentnie dąży do poprawy jakości powietrza

W Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisano dziś dwa istotne dokumenty. Miasto przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przystępuje do jedenastego już etapu Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Przyjęte zostało także porozumienie dotyczące programu rządowego „Czyste Powietrze”.

12 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik podpisała wraz z prezesem WFOŚiGW w Katowicach Tomaszem Bednarkiem umowę na realizację kolejnego etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  dla budynków jednorodzinnych. Na ten cel fundusz przekaże miastu ponad 4 miliony złotych (4 050 000 zł). Środki za pośrednictwem urzędu zostaną przyznane mieszkańcom Zabrza. Łącznie planowanych jest 460 inwestycji, w tym: instalacja 40 kolektorów słonecznych,docieplenie ścian 45 budynków, docieplenie dachów 40 budynków, wymiana okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacja 210 źródeł ciepła.

– Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji blisko 100miejskich obiektów za kwotę ponad 100 mln złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowane zostały dotąd 4593 zadania o wartości ponad 66 mln zł. Podpisana dziś umowa to kontynuacja podejmowanych od 2009 roku działań miasta oraz WFOŚiGW w Katowicach – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W czasie spotkania Zabrze przystąpiło także do programu „Czyste Powietrze”, dołączając tym samym do grona 40 miast, których mieszkańcy mogą składać stosowne wnioski bezpośrednio w urzędzie miejskim. Do tej pory w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” Zabrzanie złożyli w katowickiej siedzibie WFOŚiGW 129 wniosków na łączną kwotę 1 211 560 zł.

– Zabrze już od wielu lat prowadzi działania na rzecz niskiej emisji na terenie miasta. Czego dowodem jest już 11 edycja programu ograniczenia niskiej emisji, skierowana do mieszkańców gminy. Na dofinansowanie przeznaczyliśmy w tym roku ponad 4 mln zł. Dzięki temu w ponad 200 budynkach zlikwidowane zostaną stare nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje fotowoltaiczne i solarne, a część budynków przejdzie termomodernizację. Poza tym bardzo nas też cieszy, że gmina zdecydowała się na zawarcie dziś z Funduszem porozumienia, dotyczącego powstania w Zabrzu Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy będą mogli teraz składać wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w gminie, bez konieczności jazdy do naszej siedziby w Katowicach – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Urząd Miejski w Zabrzu

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.