Zielony Ład a energetyka w województwie śląskim

Celem debaty „Zielony Ład a energetyka w województwie śląskim”, jest przedyskutowanie wyzwań związanych z rozwojem technologii i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku z punktu widzenia najbardziej zaangażowanych w nią stron, tj. przedstawicieli biznesu, samorządu lokalnego, strony społecznej, oraz ekologicznych organizacji obywatelskich.

W debacie udział wzięli:
– dr hab. Edyta Sierka,
– dr Łukasz Trembaczowski,
– dr hab. inż. Rafał Rajczyk,
– dr Rafał Żelazny.
Spotkanie prowadził red. Michał Niewiadomski.

Posłuchaj tutaj oraz w aplikacjach z podcastami.


Debata ekspertów XV Forum Nowej Gospodarki jest organizowana w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.4 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Redakcja
Redakcja