Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP

Zapraszamy na transmisję zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Złoży on przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym oraz wygłosi orędzie inaugurujące kolejną kadencję prezydentury.

Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska

Prezeska stowarzyszenia BoMiasto.