Posiedzenie Senatu o organizacji wyborów

Senat ma planach dziś zająć się między innymi: ustawami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz ustawą związaną z wyborami.

10. posiedzenie Senatu.

10. posiedzenie Senatu.ℹ️Porządek posiedzenia: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,539,1.html

Opublikowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Wtorek, 5 maja 2020

10. posiedzenie Senatu

10. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy cztery ustawy.Porządek posiedzenia: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,539,1.html

Opublikowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Wtorek, 5 maja 2020
Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.