Dobromir Sośnierz o wyborach prezydenckich

Czy majowe wybory prezydenckie powinny się odbyć? O stanowisko Dobromira Sośnierza zapytał Sebastian Pypłacz. W rozmowie także o pomysłach Konfederacji na rozwiązanie kryzysu spowodowanego pandemią.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłaczhttp://sebastianpyplacz.pl
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.

-