Ważne zmiany do osób niepełnosprawnych

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, wydłużeniu uległy m.in. terminy ważności czasowych orzeczeń o niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zasady wydawania orzeczeń.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

  •       upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli od 9 grudnia 2019 do dnia 8 marca 2020 roku), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  •     upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 8 marca 2020 r.). Wówczas także zachowuje ważnośćdo 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Zmienił się także tryb wydawania orzeczeń. W  okresie do 90 dni od ogłoszenia końca stanu epidemii orzeczenia mogą być wydawane zaocznie (na podstawie złożonej dokumentacji –bez udziału osoby orzekanej). 

– Warunkiem wydania takiego orzeczenia jest to, by  lekarz orzecznik – przewodniczący składu orzekającego, uznał, że dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny. O terminie takiego posiedzenia będziemy zawiadamiać telefonicznie. Wydane decyzje będą wysyłane za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni, od dnia wydania orzeczenia –  mówi Joanna Biskup – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach. 

W związku z zamknięciem Punktu Obsługi Klienta w trakcie trwania epidemii wnioski o wydanie orzeczenia należy przesyłać w miarę możliwości wyłącznie poprzez pocztę lub firmy kurierskie. Wraz z wnioskiem (z numerem telefonu lub adresem e-mail) należy wysłać ważne zaświadczenie lekarskie oraz kserokopię uwierzytelnionych dokumentów medycznych potwierdzających stan zdrowia bądź kopie takiej dokumentacji (wraz z oryginałami, które po zakończeniu postępowania zostaną zwrócone). 

– Złożony wniosek przejdzie wstępną weryfikację pod względem formalnym, następnie jeśli lekarz uzna, że dokumentacja medyczna jest wystarczająca to taki komplet dokumentów trafi  na komisję orzekającą – dodaje Joanna Biskup. 

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pisząc na adres mailowy PZON: bok@pzon-tychy.pl lub dzwoniąc na numer telefonu:

(32) 438 20 50 – w sprawach dotyczących składania wniosków oraz informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach, 

(32) 438 20 53 – w sprawach dotyczących posiedzeń składów orzekających, terminów komisji oraz odbioru orzeczenia. 

Informacja prasowa Urzędu Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.